Kosova Savaşı

Sırbistan içinde özerk bir yapısı olan Kosova’da millet meclisi 1990’da Kosova Anayasası’nı kabul etti. Kosova, 1991’de meydana getirilen referandum sonrasında 1992’de bağımsızlığını duyuru etti. 1997’de Kosova Üniversitesinde süregelen vakalar ülke geneline yayılan çatışmalara dönüştü.

Sırp baskı ve sertliği karşısında Kosova’daki Müslüman Arnavutlar, 1997’de Kosova Kurtuluş Ordusu’nu (UÇK) kurdu. Sırplar, 15 Ocak 1999’da Reçak’ta başlattıkları katliamı ülke geneline yaydılar. Avrupa Birliği gözlemcilerinin Kosova’dan çekilmesinin arkasından artan Sırp saldırıları karşısında ortalama bir milyon Kosovalı Müslüman ülkeyi terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Bosna Savaşı’nda ortaya koyduğu fena intibayı düzeltmek isteyen internasyonal kuruluşlar ve NATO’nun müdahalesi bu kez fazla gecikmedi. Üç aylık bir müdahalenin arkasından Sırplar ile sulh antlaşması imzalandı. Kosova, AGİT ile NATO sulh gücü ordusu olan KFOR ve BM’ye bağlı UNMIK idaresine bırakıldı. 2001’de meydana getirilen genel seçimlerle Kosova’da demokratik yönetim tesis edildi. 2008’de Kosova’nın bağımsızlık ilanını Türkiye ve öteki ülkeler tanıdı.

Kosova Savaşı esnasında bir kültür katliamı da yaşandı. Kosova Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine bakılırsa Kosova’da aralarında Hadum Camisi ve Kütüphanesi, Priştine Ramazaniye Camisi ve Kurşunlu Camisi’nin de olduğu 218 cami, 1 hamam, 3 tekke, 4 medrese ve 75 dükkânın olduğu Osmanlı mirası kültür varlıkları yıkıldı yada yakıldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir