Küba Krizi’nde Kenndy-Kruşçev Görüşmesi

Başkan Kennedy’nin Tv Hitabı 22 Kasım 1962

(…) ABD ve Batı yarım küresiyle olan tarihî ve hususi bağlarıyla iyi malum bir bölgede, süratli ve alışılmadık Sovyet füzelerinin gizli saklı bir halde yerleştirilmesi hiçbir devletin kabul etmeyeceği, statükonun meşru kılamayacağı kati bir provokasyon oluşturuyor. (…)

1930’lu seneler bizlere açık bir ders öğretti: Saldırgan tutumlar; denetim edilmeden, tepki gösterilmeden yaygınlaşmasına izin verilirse sonunda muharebeye götürür. Ülkemiz muharebeye karşıdır. Ek olarak sözümüze de bağlıyız. Sarsılmaz azmimizin, bu füzelerin ülkemize ya da herhangi başka bir ülkeye karşı kullanılmasını engellemesi ve batı yarım küresinden geri çekilmesini ya da imha edilmesini sağlaması gerekiyor. (…)

(…) Zaferin meyvelerinin dudaklarımızda bir kül tadı bırakacağı dünya nükleer savaşının bedelinin riskine zamansız ya da gereksiz girmeyeceğiz fakat kimi zaman karşılaşmak zorunda kaldığımız bu risk karşısında kaçmayacağız da.

Kruşçev’in Kennedy’ye Mektubu 27 Kasım 1962

Biz oraya sizin hücum gereçleri dediğiniz müdafa gereçlerini yolladık. Biz onları Küba’ya bir saldırıda bulunulmaması için, düşünülmeden meydana getirilen hareketlerden kaçınılması için yolladık.

Sizin, 27 Kasım 1962’de “Küba’ya hücum olmayacak, salgın olmayacak yalnız ABD tarafınca değil Batı yarım küresine bağlı öteki ülkeler tarafınca da.” şeklinde yaptığınız açıklamaya karşı saygı ve itimat duyuyorum. Böylece bizi Küba’ya bu içerikte bir desteğe iten nedenler de ortadan kalkmış oldu. İşte bunun için (…) belirtilen araçların inşasının durdurulması, sökülmesi ve Sovyetler Birliği’ne geri getirilmesi için uygun tedbirlerin alınmasını görevlilere bildirdik. Langlois, 2000, s. 295, 296

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir