Küçürek Hikaye

Edebiyat ile cemiyet içinde son aşama kırılgan bir ilişki vardır. Toplumda meydana gelen bir değişim kendini süratli bir halde sanatta dolasıyla edebiyatta hissettirecektir. O şekilde ki son iki yüzyılda dünyanın içine girmiş olduğu süratli ve sert değişimler toplumları devamlı etkilemiştir. Bu değişimlerin yazınsal türleri de etkilememesi mümkün olmayacaktır. Nitekim 21. yüzyılı etkileyen sadeleşme anlayışı hikayeleri etkilemiş ve bunun sonucunda “Küçürek öykü” geleneği dünyaya gelmiştir.

Küçürek Öykü Nedir?

Hikayelerin bir alt dalı olarak kabul gören ve oldukca kısa bir halde yazılmakla birlikte yoğun bir ifade içeren yazılara “Küçürek hikayesi” ya da “Minimal hikayesi” denilmektedir. Bu adlar haricinde Türk Edebiyatı’nda Öykücük, kısa öyküler, kısa kısa öyküler, küçük öykü” şeklinde değişik işimlerle de anılmıştır.

Bu öyküler bilgili olarak kısa bir halde kurgulanmaktan ziyade anlatılmak istenenlerin kısa cümleler halinde anlatılmaya uygun olmasından kaynaklı olarak kısa yazılır. Küçürek hikayelerinin sözcük sınırı mevzusunda kati bir sayı belli olmamakla birlikte genel kabul 100 sözcüğü geçmemesi yönündedir.

⇒ Çağıl yaşamla beraber insanlarda vakit problemi ortaya çıkmıştır. Kitap okumak için fazla bir vakit harcamak istemeyen insanoğlu kısa öykülere ilgi göstermişlerdir.

⇒ Minimal hikayeler kısa olmakla beraber yoğun bir ifade gösterir. Anlam yoğunluğunun sağlanabilmesi için de simgesel bir ifade seçimi benimsenmiştir.

⇒ Minimal öyküleri bir fotoğraf karesine benzetebiliriz. Kimi zaman insanlara anlatılmak ve onlara verilmek istenen mesajlar bir fotoğraf karesiyle aktarılır. Minimal hikayelerde de vakası uzatacak ayrıntılardan kaçınılır ve yalnız anlatılmak istenen gösterilir, dile getirilir. Anlatılmaya kıymet şeyler can alıcı bir halde adeta bir fotoğraf karesi şeklinde okuyucunun önüne serilir.

Bu öykülerde yalnız can alıcı noktalar kısa bir halde dile getirilmiş olduğu için hikayelerin başı ve sonu tamamlanmamış bırakılmıştır. Dolayısıyla bu tamamlanmamış bölgeleri okuyucular kendi hayal güçleriyle tamamlar. Burada okuyucunun bir fikir etkinlik içine girdiğini söyleyebiliriz.

Hikayenin dili şiirsel bir özellikler taşımaktadır. Kısa yazılan bu öykülerde her sözcük aslına bakarsak bir binanın temeli gibidir. Dolayısıyla hikayeden bir sözcük çıkarmak o binanın yerle bir olmasına sebep olacaktır, şiirsel özellikler kaybolacaktır.

Türk Edebiyatı’nda Küçürek Öyküleri

Dünya edebiyatlarında olduğu şeklinde Türk Edebiyatı’nda da bu hikayelerin başarı göstermiş örnekleri verilmiştir. Dünya edebiyatında bu türde verilen eserler vatanımızda değişik isimlerle anılmışken Prof.Dr. Ramazan Korkmaz ilk kez “Küçürek Öyküsü” adını kullanmıştır. Küçürek hikayelerinin en başarı göstermiş örneklerini ise Ferit Edgü vermiştir. Onun haricinde Hulki Aktunç bu türde yapıt veren mühim bir yazarımızdır.

Küçürek Öykü Örneği

“Köyün en hoppa kızını, köyün en aptal gencine verdiler. Sayısız evlatları oldu fakat hiçbiri o aptal gençten değildi.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
12.Derslik Ders Mevzuları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat

Referanslar

Referanslar

americanliterature.com

tckpublishing.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir