Küreselleşen Dünyada Siber Dünya ve Etkileri

“Genel Ağ, insanlığın inşa etmiş olduğu ve anlamadığı ilk şeydir. Kargaşa alanında bu zamana kadar yapmış olduğumuz en büyük deneydir.” Google Ceosu Eric Schmidt (1997)

İlk elektronik postanın 1971’de gönderilmesinden, ilk web sitesinin 1991’de tasarlanmasından bugüne ortalama 40 trilyon civarında web sayfası oluşturulmuştur. Sağlıktan oyuncağa, elektronik eşyaların takibinden veri tabanlarının oluşturulmasına ve takip edilmesine kadar pek oldukca alanda Genel Ağ olarak adlandırılan küresel sanal ağ kullanılmaktadır.

Genel Ağ’daki genişleme gelişmiş bir altyapı ve güvenlik sorununu ortaya çıkarmıştır. Küresel büyük şirketlerin neredeyse tamamının şifrelerinin çözülmesi, bu alanda tedbirlerin alınması ve küresel avantajların zaafa dönüşmesinin engellenmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Dünya genelinde yaygın bir kullanım alanına ulaşan Genel Ağ ile mekân terimi önemini yitirmiştir. Bilginin aktarılması yada bilgiye ulaşmak, bir parmağın tuşa basması kadar anlık bir faaliyete dönüşmüştür. Pozitif yönde yanlarının yanında olumsuzluklara da yol açan Genel Ağ, suçlarda ve terör eylemlerinde küresel boyut ve çeşitlilik ortaya çıkarmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası yaşanmış olan Soğuk Harp’taki rekabet siber alana kaymıştır. WikiLeaks (Vikiliks) Belgeleri ve NSA (Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı) kanunsuz izlemeleri dünya genelinde skandal boyutlara ulaşmıştır.

Siber tehdit ve suçlara ilişkin hem ulusal hem küresel anlamda ilk tanımlama AET Uzmanlar Komisyonu tarafınca 1983’te yapılmıştır. Siber suçlarla ulusal düzeyde savaşım birimleri ilk olarak ABD’de 1996’da oluşturulmuştur. Bunu öteki ülkelerde kurulan birimler takip etmiştir.

Türkiye’de siber suçlarla mücadelede kanunların oluşturulmasına 1991’de başlanmış, 1997’de Güvenlik Genel Müdürlüğü bünyesinde siber suçları takip edici ve önleyici birimler oluşturulmuştur. Siber tehdit ve suçlarda fert ve kurumların yanında aslolan mağduriyeti devletler yaşamaktadır. Devletler, ulusal ve internasyonal Genel Ağ ağlarıyla birbirine bağlanan sıhhat, eğitim, güvenlik, endüstri, tecim şeklinde pek oldukca alanda siber saldırıya uğramaktadır. Bu durum istenmeyen pek oldukca netice ortaya çıkarmaktadır. Dünyada internasyonal ilk siber hücum 2007’de Estonya’ya yapılmış, sonrasında birçok ülke pek oldukca alanda bu saldırılara maruz kalmıştır. Dünyada kültürel ve siyasal etkinliğini artıran Türkiye’ye, siber ortamdaki tehdit ve saldırılarda da artışlar yaşanmıştır.

Seyahat Parkı Vakaları’nda dış ülke merkezli Genel Ağ siteleri kullanılmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Bylock (Baylok) vb. gizli saklı mobil iletişim programları kullanılmıştır. Kasım 2017 NATO Ortaklaşa Harp Merkezindeki siber harp tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşman olarak gösterilmesi de Türkiye’ye karşı yürütülen siber tehdit ve saldırılara örnektir.

Türkiye’de ulusal çapta siber tehdit ve saldırıların birçoğu millî birimler tarafınca etkisiz hâle getirilmektedir. Bu saldırılara karşı tüm kurumların ve halkın bilinçlendirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Iletişim Bakanlığı, BİT (Informasyon Teknolojileri ve İletişim Kurumu), TİB (Telekomünikasyon İletişim Merkezi) ve USOM (Ulusal Siber Vakalara Müdahale Merkezi) şeklinde kurum ve kuruluşlar tarafınca bileğitici ve önleyici hizmetler verilmektedir. Ulusal düzeyde verilen bu hizmetler, millî bilinç ve duruşa haiz nitelikli personellerin yetişmesinde etkili olmuştur. Ulusal siber güvenlik için oluşturulan KAMUNET’e hâlihazırda 52 kurum dâhil olmuştur. Ulusal siber güvenlik için 2017’deki tatbikat gerçek ortamların kullanıldığı beş aşamalı ilk ulusal siber tatbikat olması bakımından önemlidir. Ek olarak ilki 2013- 2014 yılları, ikincisi de 2016-2019 yılları için olmak suretiyle iki tane ulusal siber güvenlik fiil planı hazırlanmıştır.

Siber değişen teknolojinin bu gelişmesi, bununla beraber toplumsal medya terimini da ortaya çıkarmıştır. Bilgisayar ve akıllı cep telefonu teknolojilerinde sınır tanımayan gelişmelere günümüz insanının bu ürünleri tüketme çılgınlığı da eklenince Genel Ağ kullanımında katbekat artışlar yaşanmıştır.

Toplumu aynı ideoloji çevresinde birleştirme aracı olarak kullanılan fotoğraf, film, radyo ve televizyona bilgisayar da eklendi. Bilgisayar bilginin tasnif edilmesi ve saklanmasında kullanıldı. Bu iki alanın birbiriyle iç içe işleyişi Genel Ağ’ın keşfi ve kullanımının yaygınlaşmasıyla değişik alanlara kaydı. Günümüzde toplumsal medya, Genel Ağ ağırlıklı içeriklerin kullanımıyla işleyişine devam etmektedir. Toplumsal medyada kültür, cemiyet, bilgisayar ve siber iç içedir. Bilgisayar, Genel Ağ üstünden kültür ve toplumların değiştirilebildiği mühim bir vasıta konumuna gelmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir