Kuvayi Milliye Nedir? Kim Kurdu?

Kuvayi Milliye nedir, ne anlamına gelir, kim tarafınca kurulmuştur ve amacı nedir benzer biçimde sorulara yanıt arayacağız. Ilk olarak Kuvayi Milliye’nin tanımını yapalım:

Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilince ortaya çıkan askeri boşluk, halkın işgallere karşı kendiliğinden savaşım etme gerekliliğini doğurdu, bu amaçla kurulan birliklere Kuvayi Milliye birlikleri denir.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Kuvayi Milliye’nin Kuruluşu

Birinci Dünya Savaşından yenilgiyle ayrılan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonrasında Anadolu’nun işgal edilmesine karşı tepkisiz kalmıştı. Bunun üstüne işgallere karşı bölgesel, siyasal savaşım veren Savunma-i Hukuk Cemiyetleri kuruldu.

Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilince ortaya çıkan askeri boşluk, halkın işgallere karşı kendiliğinden savaşım etme gerekliliğini doğurdu. Kuvayimilliye birlikleri adında olan bu güçler, işgalci orduları yıpratmak ve yavaşlatmak için savaşım veriyorlardı. Halk tarafınca kurulan bu kuvvetlerin eylemlerine Kuvayi Milliye hareketi denilir. Kuvayi milliye hareketinin kurtuluş savaşı açısından oldukça mühim bir anlamı vardır, hareket yurdun düşman işgalinden kurtarılmasında büyük rol oynamıştır.

Kuvayi milliye hareketi, kurtuluş savaşı zamanında işgallerden kurtulmak isteyen Türk halkı tarafınca gönüllük esasına dayanılarak meydana getirilmiştir.

Kuvayi Milliye Birliği

Kuvayi Milliye Kahramanları Kimlerdir?

Tarih bilimi kaynaklarında Kuvayi Milliye hareketi içinde bulunarak vatanı düşman işgalinden kurtarmak için çarpışan bir oldukça gönüllü askerin adına rastlamak mümkündür.

Halkın içinden çıkarak vatanı için canını ortaya koyan bu kişilerin adları tarihte Kuvayi Milliye kahramanları olarak anılmaktadır. Peki kimdir bu Kuvayi Milliye kahramanları, bugünün Türkiye’si için canını ortaya koyarak vatan müdafaası icra eden o kahramanlardan bazıları; Şehit Sakıp Bey, Polat Bey, Kartal Bey, Müslüman Bey, Aslan Bey ve İslam Bey. Kuvayi milliye hareketi içinde bir tek adam kahramanlar bulunmuyordu elbet, vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan hanım kahramanlarda bulunmaktadır. Kuvayi milliye denilince akla gelen hanım kahramanlardan bazıları; şerife kız kardeş, kara fatma, onbaşı halide edip…

Kuvayi Milliye Kahramanı Kara Fatma

Kuvayi Milliye Ne Demek? Tanımı

İşgallere karşı yurdun her yerinde kurulan cemiyetlerle, bunların düzenlemiş olduğu mitinglerle, silahlı direniş örgütleriyle varlığını kabul ettirmeye çalışan davranış biçimi, Kuvayi Milliye ruhu olarak adlandırılır. Bu tarif başlangıçta, bir tek işgale uğrayan bölgelerdeki silahlı direniş güçleri için söylenirken zaman içinde, Ulusal Savaşım’nin fikir ve amaç birliğini ifade eden bir kavram haline geldi.

Kuvayi Milliye Kime Karşı Kurulmuştur?

Kuvayi Milliye birlikleri güneyde Fransızlara, batıda Yunanlara karşı koyarak işgalleri engellemeye çalıştı. Ermeni ve Rum çetelerine karşı halkı korudu. Anadolu’ya tabanca ve cephane kaçırılmasında rol oynadı. Bu birlikler, Büyük Millet Meclisi’ne (BMM) karşı çıkarılan ayaklanmaların bastırılmasında son aşama etkili oldu. Ulusal şuur Kuvayi Milliye ruhu çevresinde gelişti.

Zaman içinde Kuvayımilliye birliklerinin tamamlanmamış ve negatif tarafları ortaya çıkmaya başladı. Her şeyden ilkin, tertipli ordu özelliği taşımıyorlardı. Terhis edilmiş ordunun subay ve erlerinin haricinde, aydınlar, gençler, efeler ve öteki gönüllülerden oluşan birliklerdi. Halktan destek görüyor, tüm gereksinimleri halk tarafınca karşılanıyordu. Sadece bazı Kuvayi Milliyeciler, kişisel çıkarları için ara sıra halka karşı baskı ve zor kullanıyorlardı.

Çerkez Ethem

BMM’ye karşı çıkartılan ayaklanmaların bastırılmasında mühim roller üstüne alan bu birliklerden bazıları bir süre sonrasında meclise karşı negatif bir tutum içine girdi. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe benzer biçimde bazı Kuvayi milliyeciler, BMM otoritesine ve tertipli orduya girmeyi reddedip ayaklandı. Kuvayımilliye; Kurtuluş Savaşı esnasında ortaya çıkan, düşmanla en güç koşullarda  savaşım eden ve bağımsızlık ruhunu simgeleyen bir harekettir. Batı Cephesi’nde Kuvayimilliye birliklerinin görevi, tertipli ordunun kurulmasıyla nihayetlenmiştir.

Kuvayi Milliye Hareketinin Özellikleri

Kuvayi Milliye’nin özellikleri nedir, maddeler halinde inceleyelim.

  • Kuvayi Milliye birlikleri gönüllü Türk halkından oluşmuştur.
  • Hareket bireysel olarak değil, birlik olarak gerçekleştirilmiştir.
  • Kuvayi Milliye hareketinin en mühim noktası Türk’ün vatanperverliği ile beslenmesi ve milliyetçi ruhu ile yaşam bulmasıdır.
  • Kuvayi milliyecilerin tek amaçları vatanlarını savunmaktır, hizmetleri karşılığında herhangi bir maddiyat beklememişlerdir.
  • Kuvayi milliye ruhu bölgesel olarak süregelen sadece tüm yurtta vuku gören bir harekettir.

Kuvayi Milliye’nin özelliklerini 5 madde halinde özetledik, elbetteki burada belirtilmeyen bir oldukça özelliği de bulunmaktadır.

Kuvayi Milliye Destanı

Kuvayi Milliye Destanı, Nazım Hikmet tarafınca 1939 senesinde yazılmaya başlanılan, 1941 senesinde tamamlanan, Kurtuluş Savaşının anlatıldığı destandır.

Nazım Hikmet, İstanbul Tutukevi’nde yatmış olduğu zamanlar kendisini ziyarete gelen bir dostundan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Söylev eserini istemiş, Söylev eline geçince heyecanla okuyarak üstünde çalışmaya adım atmıştır.

Kurtuluş Savaşı Destanı, Yön Yayınları tarafınca ilk kez 1965 senesinde yayımlanmıştır. Ondan sonra gene aynı isimle 1973 ve 1975’te yeniden yayımlanır. Kuvayi Milliye Destanı adı ile ilk kez Informasyon Yayınları tarafınca Temmuz 1968 senesinde yayımlandı.

Kuvayi Milliye Destanı şu dizelerle adım atar ve sonlanmış olur:

“Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar; korkak, yürekli, câhil, hakîm ve çocukturlar ve kahreden yaratan ki onlardır, destânımızda yalnız onların mâceraları vardır.”

Ek olarak bakınız:

– Tertipli Ordunun Kurulması

– Kurtuluş Harbinde Cenup Cephesi

– Nazım Hikmet – Kuvayi Milliye Destanı

– İnkılap Zamanı ve Atatürkçülük

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir