Lala Mustafa Paşa

Lala Mustafa Paşa Biyografisi

Lala Mustafa Paşa, Kara Mustafa Paşa olarak da malum, Kıbrıs’ı Osmanlı topraklarına katan Osmanlı veziri, şehzade eğitmeni.

Bosna‘nın Sokoloviç nahiyesinde dünyaya gelen ve ağabeyi Vezir Deli Hüsrev Paşa’nın vasıtasıyla Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak saraya alınan ve peşinden Enderun‘a giren Lala Mustafa Paşa, sarayda berberlik yaparken, Kanuni Sultan Süleyman‘ın dikkatini çekti.

Sonrasında mirahorlu-ı saniliğe kadar yükselen Mustafa Paşa, 1555 senesinde Rüstem Paşa’nın sadrazam olmasının peşinden ilkin çeşnigirbaşılığa indirildi, sonrasında da çeşitli entrikalara karıştığı nedeni öne sürülerek, sancakbeyi olarak İstanbul’dan uzaklaştırılarak, Safed sancakbeyliğine getirildi.

1556 senesinde o sırada Manisa sancakbeyi olan Şehzade II. Selim’in lalalığına atanan ve Selim’in tahtın tek varisi olmasında öenmli rol oynayan Lala Mustafa Paşa, bu görevi döneminde, Şehzade Selim’in kardeşi Bayezid ile arasının açılmasına sebep oldu.

1560 senesinde Van beylerbeyliğine atanan ve peşinden ilkin Halep sonrasında da Şam valiliklerine getirilen Kara Mustafa Paşa, 1567 senesinde Yemen’i salgın eden Mutahhar’a karşı savaşacak ordunun Serdar-ı Ekremlik’ine getirildiyse de rakiplerinden olan Koca Sinan Paşa’nın niçin olduğu çeşitli aksaklıklar sebebiyle bir türlü sefere çıkamayınca 1568 senesinde görevden alındı.

İstanbul’a dönmesinin peşinden bağışlanarak kubbealtı veziri olarak Divan-ı Hümayun’a giren Mustafa Paşa, Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa’nın karşı koymasına rağmen padişaha Kıbrıs‘ın fethedilmesi icap ettiğini kabul ettirdi ve 15 Mayıs 1570 tarihinde Kıbrıs’a doğru yola çıktı. Eylül 1570’te Lefkoşa’yı ve peşinden Ağustos 1571’de de Magosa’yı alarak Kıbrıs’ın fethini tamamlayan Mustafa Paşa, 1578 senesinde Gürcistan ve Şirvan’ı Osmanlı topraklarına katmak için İran seferine çıktı.

Erzurum’da Diyarbakır beylerleyi Özdemiroğlu Osman Paşa’nın da kendisine katılmasının peşinden Gürcistan içlerine ilerleyerek 24 Ağustos 1578 tarihinde Tiflis’i alan Mustafa Paşa, Şirvan’ın da ele geçirilmesinin peşinden Anadolu’ya döndü.

1579 yılına kadar doğuda kalan ve Sokollu Mehmed Paşa‘nın ölümü üstüne İstanbul‘a çağrılmasının peşinden İkinci Vezir olarak görevlendirilen Lala Mustafa Paşa, aynı yıl 7 Ağustos 1580 tarihinde İstanbul‘da öldü.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir