Liberalizm Nedir, Liberalizm Tarihsel Kökeni

Liberalizm, tarihsel kökeni XVII. yüzyılın başlarına kadar giden toplumsal bir öğreti (öğreti) ve felsefedir. Özgürlük, serbestlik anlamlarına gelen liberalizm, insanların özgürlüğünü korumak için çaba sarfeden bir fikir sistemidir.

XVII. yüzyılın başlarında liberal fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olan dört problem bulunmaktaydı.

Bunlar:

  • Durağan toplumsal yapı
  • Ekonomik faaliyetlerde yaşanmış olan engellemeler
  • Devletin elinde tuttuğu gücün yoğunluğu
  • Dinî tutuculuk

Liberal düşünürler, bu dört soruna karşı şu düşünceleri savundular:

  • Tüm bireyler eşit haklara sahiptirler (organik haklar doktrini).
  • Ekonomik faaliyetler ve özgürlüklerin önündeki sınırlandırılmalar kaldırılmalı (rekabetçi piyasa ekonomisi).
  • Hazzı yönetimler sınırlandırılmalı (anayasal yönetim felsefesi).
  • Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılıp din ve vicdana ilişkin hususların kişilerin hususi alanına girmiş olduğu meseleler olduğu kabul edilmeli (sekülerizm-laiklik).,
Thomas Hobbes (temsilî)

Bu fikirlerle gelişen klasik liberalizmi savunanlar XIX. yüzyılın ortalarında İngiltere’de iktidara geldi. Liberal akımın doğmasını sağlayanlardan biri Thomas Hobbes’tır.

Liberalizmin siyasal bir kuram olarak ortaya çıkmasında ise en büyük katkıyı İngiliz felsefeci John Locke (Con Lok) yapmıştır. John Locke’dan sonrasında XVIII. yüzyılda Adam Smith (Edım Simit) , Adam Ferguson (Edım Förgisın) ve David Hume (Deyvid Hüm) fikirleri ile liberalizme katkı sağladılar. David Hume ve Adam Smith’in emek harcamaları ile beraber ekonomik liberalizm kimliği de tanınmaya başlandı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir