Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Lozan Sulh Anlaşmasının Önemi Maddeler Halinde

  1. İtilaf Devletleri Misak-ı Ulusal’yi ve Türk Devleti’nin bağımsızlığını kabul ettiler.
  2. Dost-düşman hepimiz yeni Türk Devleti’nin varlığını kabul etmiştir.
  3. Askeri zaferler bu antlaşma ile siyasal zafere dönüşmüştür.
  4. Yunanistan ile aramızdaki meseleler çözüldü.
  5. Lozan antlaşması, geçerliliğini uzun süre koruması bakımından dünyaya örnek oldu.
  6. Türkiye açısından I. Dünya Savaşı bitti.
  7. Türk Bağımsızlık Savaşı’nın başarıya yetişmesi sömürge altında bulunan milletleri harekete geçirdi.
  8. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılmasıyla Avrupa devletlerinin bu mevzuyu bahane ederek içişlerimize karışması önlendi.
  9. Türkiye harp tazminatı ödememiş, ekonomik ve askeri sınırlamalarla karşılaşmamıştır. Bu yönlerinden dolayı Lozan, Versaille, St. Germaine vb. antlaşmalardan farklılık göstermektedir.

Lozan Antlaşması, birçok mevzuyu çözmesine karşılık, bazı mevzular çözüme kavuşturulamamıştır. Bu pürüzler, Türkiye için problemlere yol açmıştır. En büyük amaç Misak-ı Ulusal’yi gerçekleştirmek olmasına rağmen Türkiye – Irak sınırı kesinlik kazanmadı. Internasyonal bir konuşma yerine Türk ve İngiliz devletlerinin görüşmelerine bırakıldı.

Lozan Sulh Konferansı Maddeleri

Boğazların yönetimi de Boğazlar Komisyonu’na bırakıldı. Bu durum ulusal egemenliğimizi sınırlayan bir faktördü. Lozan Antlaşması’nda Ankara Antlaşması aynen kabul edildi. Böylece Hatay’da hususi bir yönetim kuruluyordu. Ard arda girilen savaşların negatif etkisinden dolayı Rum Patrikhanesi İstanbul’dan çıkarılamadığı benzer biçimde, Batı Trakya ve Ege adaları da elde edilemedi.

Lozan Antlaşması’ndan geriye kalan pürüzlerden Boğazlar ve Hatay meselesi istediğimiz şekilde çözümlenirken Musul meselesi, Türkiye’nin aleyhine neticelenmiştir.

Netice olarak Lozan Sulh Antlaşması yukarıda belirtilen şartları ile Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini ispatlayan ve I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren son olarak antlaşmadır. Bu antlaşma galip devletlerin, yenik bir devlete zorla imzalattığı bir antlaşma değildir. Eşit şartlarda imzalanmış kalıcı bir antlaşmadır. Lozan antlaşmasının imzalanmasından sonrasında İtilaf Devletlerinin son birlikleri 2 Ekim 1923’de işgalleri altında bulunan İstanbul’dan Dolmabahçe önündeki Türk bayrağını ve Türk askerini selamlayarak ayrılmışlardır. Böylece Lozan antlaşması, uygar bir Türk devleti olan yeni Türk Devletinin kendisini dünyaya kabul ettirdiği siyasal bir belgedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir