Marksizm Nedir, Karl Marx Kimdir?

Bilimsel sosyalizm olarak da adlandırılan Marksizm, Karl Marx ve Fredrich Engels tarafınca ortaya atılan bir düşünce akımıdır.

Marksizm, ekonomik ve toplumsal olguların değişmesini elde eden yasaları, paracı düzenden yeni düzene iyi mi geçileceğini ortaya koyan düşüncedir. İşçi sınıfını ön plana çıkaran Karl Marx, bu sınıfa kapitalizmi yıkıp yeni bir düzeni oluşturma görevi verir.

Marksizm’de irade, bireylere yada belirli bir gruba değil, işçi sınıfına verilmiştir. İngiliz klasik iktisadının temelindeki tezlere yönelttiği eleştiriler Marx’ın en mühim eserleri olan Kapital’deki düşüncelerini temellendirir.

Karl Marx (temsilî)

Marksizm yalnız bir ekonomi teorisi yada siyasal bir program değildir. Bütüncül, devletin olmadığı yeni bir dünya öngören bir ideolojidir. Toplumcu teoriler içinde en etkili olanı, Marks’ın ileri sürdüğü kuram olmuştur.

Marks’a nazaran paracı piyasadaki ana para sahipleri, işçilerin alın terine ücretlerini vermeden el koyuyordu. Paracı piyasa sistemi, işçileri sömürüyor ve işçilerin büyük bir kısmına refah sağlamıyordu. Kapitalizm yalnız kapitalistlerin refahı için çalışıyordu. Marksizm’e nazaran işçi sınıfı, bir derslik mücadelesi verecek ve paracı sistem bu devrimle yıkılacaktı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir