Mezolitik Çağ’da Anadolu

Mezolitik Çağ doğrusu Orta Taş Çağı adında olan bu dönem, Paleolitik Çağ’dan Neolitik Çağ’a geçişi hazırlayan ara bir dönemdir. Bu zamanda mağara yaşamı kısmen devam etmiştir. İklimin yumuşaması sebebiyle insanların bir çok geniş ormanlar içindeki açık alanlarda, deniz ve göl kıyılarında ya da ırmak boylarında minik gruplar hâlinde yaşamışlardır.

Avcılıkta ustalaşan Mezolitik Çağ insanının temel geçim deposu hayvancılıktır. Köpeği evcilleştirmişler, kütüklerden oyma kayıklar yapmışlardır. Devrin sonuna doğru gıdalarını depolamaya başlamışlardır.

Obsidiyenden yapılmış mikrolit

Mezolitik Çağ’ın en emsalsiz buluşu, mikrolit diye adlandırılan çakmak taşı ve obsidiyenden yapılmış geometrik biçimli minik taş aletlerdir.

Mikrolitler tahta, kemik ve boynuz sapları üstüne doldurularak kullanılmıştır. Bazıları balık tutarken olta ve zıpkın işlevi görmüştür. Gıda üretiminin hemen hemen başlamadığı, insanların hâlâ gıda toplayıcılığı ile yaşamlarını sürdürdüğü bu devrin en mühim yerleşimleri Tekkeköy Mağaraları (Samsun), Söğüt Tarlası (Şanlıurfa) ve Baradiz Mağarası’dır (Burdur).

 

 

 

 

Tekkeköy Mağaraları: Samsun’a 14 km uzaklıkta Tekkeköy’de bulunan mağa­ ralar Paleolitik, Mezolitik ve Kalkolitik Dönem’in mühim yerleşim yerlerindendir. 1941 senesinde Prof. Dr. Kılıç Kökten başkanlığında Tahsin Özgüç ve Nimet Özgüç’ten oluşan bir kurul tarafınca meydana getirilen kazılar sonucu çeşitli buluntular orta­ ya çıkarılmıştır. Bu buluntular içinde taş, ağaç ve kemikten yapılmış el baltaları, mızrak uçları, kesici ve kazıyıcı aletler dikkati çeker.

Söğüt Tarlası: Şanlıurfa il merkezinin 35 km kuzeybatısında, Bozova kazasının 2 km güneybatısındadır. 2­3 m yüksekliğinde bir tepe olan Söğüt Tarlası 1964 senesinde Bruce Howe (Burus Hav) yönetimindeki bir ekip tarafınca kazılmıştır. Meydana getirilen kazılarda, deve tüyü renkli, saman katkılı hamurdan meydana getirilen çanak­çömlekler ve çakmak taşından yapıl­ mış minik aletler ortaya çıkarılmıştır.

Baradiz Mağarası: Burdur ve Isparta içinde Göller Yöresi’nde bulunan mağarada 1944’te Ş. A. Kansu, M. Şenyürek ve K. Köleten tarafınca kazılar yapılmıştır. Mağarada Mezolitik Çağ’ın tipik aracı olan mikrolitler, keramik ve kemik parçalarıyla beraber bulunmuştur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir