Milattan Önce ve Sonra Türkistan’ın Dışına Yapılan Türk Göçleri

Gerek milattan önceki, gerekse milattan sonraki zamanlarda anayurttan dünyanın diğeri yerlerine ara sıra Türk göçleri olmuştur.

Milattan sonraki zamanlarda meydana gelen göçler hakkında kati sayılabilecek bilgilere haiz bulunmaktayız. Fakat milattan önceki zamanlarda olan göçler, belgelerin bulunamaması ve kafi araştırmaların yapılamaması yüzünden hemen hemen aydınlatılamamıştır. Sadece eski Çin Mezopotamya, İran, Hindistan ve Anadolu medeniyetleri üstünde meydana getirilen araştırmalarda belirgin şekilde Türk kültünün izine rastlanması Türklerin oldukça eski zamanlarda bu bölgelere göç etmiş oldukları hakkında bizlere mühim ipuçları vermektedir.

Hatta nerede büyük bir devlet kurulmuşsa, orada Türk kültürünün izine rast gelmek mümkündür. Bu durum bilim adamlarını ister istemez Sümer, Hitit, Çin ve İran benzer biçimde yerleşik medeniyetlerin atlı-göçebe kavimlerle yakından ilgili olduğu, onların teşkilatçı kabiliyetleri olmadan bu medeniyetlerin ulaştıkları yüksek seviyeye asla varamayacakları düşüncesine sevk etmiştir.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Milattan Sonrasında Türkistan’ın Dışına Meydana getirilen Türk Göçleri

Milattan sonraki zamanlarda meydana gelen Türk göçü ve yayılması çoğu zaman iki istikamette cereyan etmiştir:

  1. Güneye doğru,
  2. Batıya doğru.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir