Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler ve Özellikleri

Cumhuriyetin duyuru edilmesinin arkasından önceki yıllarda hakim olan ulusal edebiyatın zevk anlayışı roman ve hikayelerde işlenmeye devam etmiştir. 

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını sürdüren sanatçıların başlangıcında ise Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin gelmektedir. Bu sanatçılar Anadolu’yu, Batılılaşmayı ve halkın yaşayış biçimini eserlerinde oldukça yoğun bir halde işlemiştir.

Ulusal Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserlerin Özellikleri

  • Cumhuriyetin duyuru edilmesi sonrasında da önceki yıllarda da öncelikli anlayış olan ulusal temalar işlenmeye devam edilmiştir.
  • Bu eserlerde Anadolu, Batılılaşma sonrasında yaşanmış olan problemler, halkın sorunları, meydana getirilen inkılapların halka benimsetilmesi şeklinde mevzular işlenmiştir.
  • Toplumsal yarar sağlamak adına eserler yazılmıştır.
  • Eserlerde Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile tesirleri mevzu edilmiştir.
  • Batı-Doğu çatışması da eserlerde ön plana çıkarılmıştır. Yanlış Batılılaşma eleştirilmiştir.
  • Dil konuşma diline iyice yaklaştırılmıştır.
  • Romanlarda realizmin tesirleri görülmüştür.
  • Bu dönem romanları teknik açıdan gelişmiş bir halde yazılmıştır.
  • Öykü türünde ise “Vaka hikayeciliği” benimsenmiştir.
  • Edebiyatçıların en fazlaca ilgilenilmiş olduğu konuların başlangıcında toplumsal problemler yer verilmiştir. 

Ulusal Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Sanatçılar

–         Yakup Kadri Karaosmanoğlu

–         Tarık Buğra

–         Halide Edip Adıvar

–         Refik Halit Koray

–         Reşat Nuri Güntekin

–         Kemal Çakır

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir