Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesini çıkarlarına uygun bir halde yorumlayarak Anadolu’yu işgale başladılar. Osmanlı Hükûmeti yaşanmış olan gelişmeler karşısında etkisiz kalıyordu. Osmanlı Devleti’nde çeşitli kesimlerden işgallere tepkiler geldi. 7. maddenin ülkenin işgaline zemin hazırladığını ve ordunun terhis edilmesiyle ülkenin parçalanacağını anlayan bazı ordu mensupları anlaşmaya tepki gösterdi. Mustafa Kemal de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya çekmiş olduğu telgrafta anlaşmada ülkeyi işgale açık bırakan maddeler olduğuna dikkat çekerek ordunun terhis edilmemesi icap ettiğini belirtmiştir. Mustafa Kemal’in sadrazama çekmiş olduğu telgrafta uyarıda bulunmuş olduğu konuların kısa bir süre sonrasında gerçekleşmesi onun ileri görüşlülük hususi durumunu bir kez daha göstermiştir.

Mustafa Kemal’i Anadolu’nun işgalinden sonrasında Millî Savaşım’yi başlatmaya iten güç, vatan ve millet sevgisi olmuştur. Vatan savunmasını her şeyden mühim gören Mustafa Kemal milleti seferber ederek ülkenin parçalanmaması için mücadeleye girişmiştir. Karşılaşmış olduğu tüm zorluklara karşın emin ve mücadeleci bir halde çalışmalarını sürdürmüştür. Onu sonunda zafere ulaştıran da kararlılığı ve mücadeleciliğinin yanında vatan sevgisi ve milletine olan büyük itimatı olmuştur.

Anadolu’nun İşgali

İtilaf Devletleri, ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı lüzumlu bulmuyor. Birer bahane ile İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul’dadır. Adana ili Fransızlar; Urfa, Maraş ve Ayıntap (Gaziantep) İngilizler tarafınca işgal edilmiştir. Antalya ve Konya’da İtalyan askerî birlikleri, Merzifon ve Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile hususi ajanlar faaliyettedir… Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükûmet acizdir. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla beraber kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razıdır… Memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli saklı yada açıktan kendi hususi emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an ilkin çökertmeye çalışıyorlar… Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında, her yerde, her bölgede bazı kimseler tarafınca kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir