Murabba, Murabba Nedir? Murabba Özellikleri

Kelime anlamı dörtlük olan Murabba, dörtlüklerden oluşan ve daha oldukça aşk ile felsefi ve dini olmak suretiyle fikir temelli yazılan Divan Edebiyatı nazım şekillerinden biridir. 15. yüzyılda Divan Edebiyatı’nda Ahmet Paşa tarafınca kullanılmıştır. Murabbalarıyla meşhur şairimiz Tanzimat Süreci’nde yaşamış olan Namık Kemal’dir. 

Murabbanın Özellikleri

  1. Divan Edebiyatı’nda dörtlüklerle oluşan nazım şekillerinden biridir.
  2. Murabbaların kafiye şeması bir çok süre “aaaa, bbba, ccca…”şeklindedir.
  3. Dörtlük sayısı 3-7 içinde değişmiş olur.
  4. Her mevzuda yazılabildiği benzer biçimde çoğunlukla fikir ve din üstüne yazılmıştır.
  5. Aruz ölçüsüyle yazılır.
  6. 19. yüzyıldan sonrasında yazılan murabbaların büyük bestelenmek amacıyla açıklanmıştır.
  7. Dörtlüklerin son dizeleri aynen yine edilir. Bu bestelenen şarkılarda nakarat olarak kullanılır.
  8. Bilhassa 19. yüzyıldan sonrasında bestelenen şiirlerin büyük bir bölümünü murabbalar oluşturur.

Şarkı-Murabba Arasındaki Farklar

  1. Şarkılarda aşk ve güzellik mevzuları işlenirken murabba şiir türünde ise din ve didaktik mevzular ağırlıklı olarak işlenmiştir.
  2. Şarkılar 3-5 dörtlük içinde yazılırken murabbalar 3-7 dörtlük içinde değişmiş olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir