Müsadere Nedir Merak Edenler İçin Ayrıntılı Bilgi

Müsadere Nedir ?

Müsadere kelimesine baktığımızda, rahat anlamda yetkili olan bir mahkeme kararının sonucunda kabahat eşyasının iyelik hakkına haiz olan kişinin işlediği suçuna bağlı olarak kullanmış olduğu eşyalar ve faydalanmış olduğu kazançlara devletin müdahale ederek buna işlem yapmasıdır. İlliyet bağları ilkesine bağlı olarak bu eşyalara ve kazançlara nazaran devlet bunlar üstündeki mülkiyetine intikal etmektedir. Fakat bu şeylerden hariç, kişinin tüm malvarlığının devlete aktarımının sağlanması genel müsadere adı ile işlenmesi kanun gereği yasaklanan bir durumdur. Bu kadar Anayasanın 35. Maddesinde düzenlenmiş olan Iyelik Hakkını da kapsıyor olduğundan koruma kapsamına alınmış bir şeydir. Müsadere hakkında konuşmak gerekirse rahat şekliyle ikiye ayırabilir. Eşya müsaderesi ve kazanç müsaderesi olarak ayırdığımız bu iki terimi gelin birlikte görelim.

 

  1. Eşya hakkında müsaderenin yapılabilmesi için yukarıda da belirtmiş olduğumuz benzer biçimde eşyaya ilişik kabahat işlenirken illiyet bağları ilkesinin dönem dışı kalmaması ve direkt olarak kullanıldığının tespitinin yapılması ihtiyaç duyulan bir durumdur. Örnek olarak rahat bir yaralama durumunda kullanılan terlik ve benzer bir eşya ya da hırsızlık yaparken kullanılmış olan maske benzer biçimde şeyleri bu şekilde örnekler halinde verebiliriz.  Bu bölümde terliğin ya da maskenin iyelik durumunun kabahat işlemiş şahıs de mi yoksa başka bir kişide mi olduğu sorunsalı ortaya çıkıyor. Müsadere halinin tek bir şartı kabahat işlenirken kullanılmış olmasıdır. Fakat bu bölümde kanun koyucu bir istisnayı da bununla beraber eklemiştir. İyiniyetli üçüncü kişiye ilişik olan bir eşya ve benzeri bir şeyin kabahat işlenirken kullanılmış olması müsadere altına eklenemez. Bu durum hakkında mahalli mahkemelerce yapılacak olan yargılamalar çerçevesinde yukarıda da belirtmiş olduğumuz kural dışı içeren durumları TCK 54-55.md içinde yettiği kadar umursanılmadığını da bu mevzuya eklemek gerekiyor.

 

  1. B. Kazanç Müsaderesine baktığımızda ise işlenmiş olan suça ilişik elde edilmiş olan çıkar sağlama durumunun araya girdiğini görürüz. Burada genel olarak önümüze çıkan kaide bir suçun kazanç elde etme durumu olarak kabul edilemediği için kişinin işlemiş olduğu suçun sonucunda niteliksel olarak cezasını çekmesi gerekecektir. Kazanç müsaderesi içinde mevzu olabilen birkaç örnek suçlar;  kaçakçılık yapmak, ihaleye fesat karıştırmak, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yapmak ve dolandırıcılık yapmak olarak saymamız mümkündür. Bu suçların içinde ne olduğu bakımından işlenmiş olan suçların sonucunda elde edilmiş olan maddi çıkar unsurları devletin el koymasına niçin olacaktır. Örnek olarak kaçakçılık suçuna ilişik bir eşyanın tespit edilerek elde edilmesi bir maddi kazancın suçu işlemiş olduğu kişiden geri alınması buna örnek olarak verilebilir. Kazanç müsaderesi kanundan almış olduğu bu güç ile birlikte kabahat işlemeye elverişli olması olası kişilerde ciddi boyutlarda caydırıcılık oluşturuyor. Yeniden belirtmek gerekir ki; kanun koyucu müsadere müessesesinin uygulaması aşamasında her daim iyi niyetli 3. Kişileri koruma altına alarak onlara haiz çıkmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir