Natüralizm Akımı ve Özellikleri

Doğacılık (doğalcılık), doğaya yönelişi ve her şeyin, hatta tanrının bile doğallığını, dolayısıyla da her tür araştırmanın bu doğaya uygun yöntemlerle yapılması yönündeki eğilimle belirgin hale gelen ve bu bağlamda toplumsal düşünceleri de etkileyen bir düşüncedir.

Doğacılık akımı, Fransa’da 1800’lü yılların sonunda realizme tepki olarak ortaya çıkmış olduğu söylense de aslen realizmi daha da ileri taşımıştır. Doğacılık, fikir zamanı içinde apayrı bir yere haiz olan aydınlanma düşüncesinin temel karakteristiğinde de mühim bir işleve haizdir.  18. yüzyıl aydınlanma düşüncesinin en mühim filozoflarından kabul edilen Jean-Jacques Rouseeau, natüralizmin de en mühim temsilcilerinden biridir. Eğitimde oldukça etkili bir akım olan ve genel olarak portresi realizmle çizilen doğacılık, tek gerçeklik olarak doğayı görür ve bilgiye ulaşmada, bugünkü anlamıyla pozitivist bir çizgide, gözlemlenebilir olgular üstünden hareket eder. Natüralist düşüncede insan, varlık olarak tabiat ananın ayrılmaz bir parçasıdır ve insan bilgisi deneysel bir karakter taşır.

Natüralizmde tabiat ananın mühim bir yeri vardır. Bilhassa Darwinci tabiat görüşleri bu akımı oldukça etkilemiştir. Bu akıma dahil olan sanatçılar  insanları alışılageldiği şeklinde ahlaksal ya da akıl yönüyle incelemekten oldukca insanı fizyolojik özellikleri bakımından ele almışlardır. Natüralizmin ilk temsilcisi; onu edebiyat hayatına “Deneysel Roman” adlı kitabıyla tanıtan Emile Zola‘dır. 

Natüralizmin Özellikleri

  • Sanatın cemiyet için olduğu fikri ön plandadır.
  • Natüralizmde dil, halkın konuşmuş olduğu mütevazi bir halde kullanılır.
  • Doğayla ilgili detaylar olduğu şeklinde sanat eserine aktarılır.
  • Tasvirlere ayrı bir ehemmiyet veren sanatçılar, kuvvetli tasvirler yapmışlardır.
  • İnsanın soyaçekim özellikleri ile çevresi ele alınarak ruhsal tahlili yapılır.
  • Roman, tiyatro ve öykü şeklinde türlerde oldukça kuvvetli bir halde kullanılmıştır.
  • Natüralist sanatçılar iyi bir gözlemci olarak tanınmışlardır.
  • Sokak yaşamı yazınsal eserlerde ele alınmıştır. Dışarıdaki çirkinlikler, olumsuzluklar, dışlanmış kişiler mevzu olarak işlenmiştir.

Natüralizmin Temsilcileri

Guy de Maupassant
Emile Zola
Alphonse Daudet
Gerhart Hauptmann
Goncourt Kardeşler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir