Nazım Biçimleri – Nazım Şekli

Nazım biçimi şiirin; birimlerinin, kafiye örgüsünün, ölçüsünün özelliklerine nazaran, dizelerin kendi aralarında toplanış biçimine nazaran almış olduğu isimdir. Nazım biçimi bir başka ifade ile “Nazım şekli” olarak da adlandırılmaktadır. 

“Nazım biçimi” adından da anlaşılacağı şeklinde şiirin şekilsel özellikleriyle alakalıdır. Onlarca asırlık bir geçmişi olan Türk şiiri, Türk milletinin geçirdiği evrelere nazaran fazlaca değişik nazım şekillerinde kullanılmıştır. Nazım şekillerini belirleyen unsurlar ise şu şekildedir:

  • Uyak Örgüsü
  • Vezin
  • Nazım Birimi 

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri

Yukarıda da belirttiğimiz şeklinde uzun bir geçmişi ve dönemsel farklılıkları bulunan Türk şiirinde kullanılan nazım biçimlerini o denli çeşitlidir. Eğer başlıca nazım biçimlerini şiir geleneklerine nazaran sınıflandıracak olursak şu şekilde bir tablo oluşturabiliriz:

Halk Şiiri

Engel, türkü, koşma, tanrısal…

Divan Şiiri

Gazel, kaside, mesnevi, şarkı, murabba…

Batı Tesirindeki Türk şiiri

Sone, Terzarima, Özgür nazım…

9. derslik Türk Dili ve Edebiyatı dersinin mevzu anlatımlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz…

9. Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Mevzuları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir