Nazım Türü Nedir?

Bir şiirin ölçüsüne, kafiyesine ve nazım birimine gore almış olduğu ada nazım biçimi denilmektedir. Nazım biçimlerinin mevzularına gore almış olduğu ada ise nazım türü denilmektedir.

Kısaca nazım biçimi şiirin şekliyle ilgiliyken nazım türü şiirin mevzusuyla alakalıdır.

Sözgelişi Türk halk şiirinde koşma biçiminde yazılan sadece işlenen konuların değişik olduğu şu nazım türleri vardır:

 • Güzelleme
 • Taşlama
 • Ağıt
 • Koçaklama

Divan edebiyatı nazım türleri ise şunlardır:

 • Tevhid
 • Naat
 • Münacat
 • Mersiye
 • Medhiye
 • Fahriye
 • Hicviye 

Tekke Edebiyatında

 • İlahi
 • Devriye
 • Şathiye
 • Nefes
 • Deme

Nazım Biçimi ile Nazım Türü Arasındaki Farklar?

Nazım biçiminde şiirler ölçü, kafiye ve mısra sayısı şeklinde biçim özelliklerine gore isim alırken nazım türünde şiirlerin mevzusuna gore adlar alır.

9. derslik Türk Dili ve Edebiyatı dersinin mevzu anlatımlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz…

9. Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Mevzuları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir