Nefi Kimdir? Nefi’nin Edebi Kişiliği

Divan şiirinin tanınmış şairlerinden olan Nefi, 17. yüzyılda Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Nefi’nin gerçek adı ise Ömer’dir. Yaşamının bir bölümünü Erzurum’da geçiren ozan daha sonraki yıllarda ise İstanbul’da yaşamıştır. Türk edebiyatında hicivleriyle tanınan Nefi’nin ölümüne de bu hicivler sebep olmuştur.

Tüm uyarılara karşın sadrazamı da hicivlerinde sert bir halde eleştirmeye devam eden Nefi, sadrazamın talimatıyla öldürülmüştür.

Nefi’nin Yazınsal Kişiliği

  • Divan Şiirinde kasideleriyle tanınmıştır. Kasidenin en güzel örneklerini veren şairdir.
  • Nefi bununla birlikte hicivleriyle de ünlüdür.
  • Kasidelerinde dönemin devlet büyüklerine karşı sert eleştirilerde bulunan Nefi aynı oranda kendisini de övmüştür. Kasidelerde fahriye bölümünde kendisini abartılı bir halde öven ozan, bu yönüyle de akla ilk gelen isimdir. Kendisini birçok şairden üstün görmüştür. 
  • Nefi’nin şiirlerindeki dil son aşama pürüzsüzdür. Şiirlerde kullandığı dilin kusursuz olmasına oldukca dikkat etmiştir.
  • Hicivlerini Siham-i Kaza adlı eserinde toplamıştır. Bu yaratı onun ölümüne sebep olmuştur.
  • Şiirlerinde oldukca varlıklı bir uyum ve musiki göze çarpar. Cenk sahnesini özetleyen şiirlerini okuyanlar savaşın tüm seslerini duyar şeklinde olurlar.
  • Şiirlerinde karşıtlık sanatını ustalıkla kullanmıştır.

Nefi’nin Eserleri

Nefi’nin oldukca fazla eseri yoktur. Her ne kadar eserleri sınırı olan olsa da o, azca bir eserle kendini ölümsüzleştirmeyi başarmıştır. Nefi’nin eserleri şunlardır:

Farsça Divan

Türkçe Divan

Siham-ı Kaza

Tuhfetü’l Uşşak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir