Nüfus Politikası ve Demografik Güç

XVIII ve XIX. yüzyılda Endüstri Devrimi bununla beraber Avrupa’da toplumsal ve ekonomik değişmeleri getirdi.

Endüstri İnkılabı’nın etkisiyle kırdan kente doğru başlamış olan göçler şehirlerde iş gücünün oluşmasını sağlamış oldu.

Bu zamanda Avrupa’da nüfus hızla arttı. Nüfusun süratli bir halde artmasında; Orta Çağ Avrupası’na bakılırsa doğum oranlarının yükselmesi, salgın hastalıkların önüne geçilmesi, ölüm oranlarının azalması, ekonomik refahın oluşması, ekonominin ziraat ekseninden çıkıp endüstri ve öteki sektörlere kayması ve sıhhatli beslenmeyle insan ömrünün uzaması şeklinde sebepler gösterilebilir.

Kırdan kente göç (temsilî)

Nüfus gücü temsil etmiş olduğu için devlet adamları ülkelerindeki nüfusu arttırmaya yönelik her türlü tedbiri almıştır. Her devletin haiz olduğu bazı millî güç unsurları vardır. Nüfusa bağlı millî güç unsurları içinde; askerî güç, ekonomik güç, siyasal güç, toplumsal güç, teknolojik güç ve coğrafi durum şeklinde unsurlar vardır. Demografik siyaset da sıhhatli fertler sağlam asker potansiyeli olarak görülmüştür.

Nüfusun bir ülkede artması o ülkeye bazı avantajlar elde edecektir:

  • Devletin askerî ve siyasal güç kazanması
  • Ekonomide kalkınma için lüzumlu işçi gücüne haiz olunması
  • Bir devletin askerî, siyasal, ekonomik alanlarda mevcut nüfusu kullanabilmes,
  • Yeni ele geçirilen ülkelerde hem siyasal hem de ekonomik hâkimiyeti sağlayabilmesi
  • Harp gücünün insan sayısına orantılı olarak artması

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir