Oğuz Boylarının Yaptığı Göçlerin Sosyal Yapıya Etkisi

Oğuz Boyları, Karadeniz’in kuzeyinden batıya ve Anadolu’ya doğru mühim göç dalgaları oluşturmuştur. Oğuzların Anadolu’ya yapmış olduğu ilk göç dalgası, Malazgirt Savaşı’nın (1071) sonrasında, öteki göç dalgası da XIII. yüzyılda yaşanmış olan Moğol İstilası esnasında oluşmuştur. Türkler Anadolu’ya geldikleri süre Orta Asya kültür ve medeniyetini bu bölgeye taşımış, bununla birlikte bu bölgenin kültür ve uygarlığı ile etkileşim içine girmiştir.

Taş işçiliğini gayrimüslimlerden öğrenen Türkler, taş işçiliğini daha ileri bir noktaya götürerek âdeta bir sanat çalışmasına dönüştürmüştür. Anadolu’ya gelen Türkler kısa zamanda kent hayatına adapte olurken, aralarında yarı göçebe yaşamı sürdürenler de olmuştur. Göçler sonucunda Anadolu’nun nüfusu Türkler lehine artış göstermiştir.

Anadolu’ya gelen Türkler, işlenemeyen topraklara yerleşerek oraları bayındır hâle getirmişler, bu yerlerin Türk İslam kimliğine bürünmesi için buraların güvenliğini ve toplumsal düzenini sağlamaya çalışmışlardır.

Türklerin askerî faaliyetleri sebebiyle bir süre korku ve kaygı yaşayan Anadolu halkı, onların iyi niyetli tutumuyla karşılaşınca korku ve endişelerinden sıyrılmışlardır. Türklerin iyi niyetli tutumu Anadolu halkı tarafınca takdirle karşılanmış ve Türklerin Bizanslılar karşısında hızla ilerlemelerini elde etmiştir. Zira Bizanslılar, Anadolu’yu askerî ve ekonomik yönden geri bırakmış ve Anadolu halkını baskı altında tutmuştur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir