Olay Hikayesi

Bir vakası merkeze alarak vaka örgüsü, şahıs, vakit ve mekan şeklinde unsurları serim, düğüm ve çözüm bölümleri şeklinde okuyucuya aktaran hikayelere “Vaka Hikayesi” denir. Vaka hikayeleri haiz oldukları özellikler açısından değerlendirildiğinde romanın kısa halidir şeklinde özetlenebilir.

Bugün oldukça yaygın olan bu hikayelerin ilk örneklerini verip yaygınlaşmasında Fransız yazar Guy de Maupassant (Guy dö Mopasan) rol oynadığı için bu türdeki hikayeler bununla beraber “Maupassant seçimi hikayeler” olarak da bilinmektedir.

Vaka Hikayesi Özellikleri

→ Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.

→ Hikayenin merkezinde vakalar yer alır.

→ Gözleme ehemmiyet verilir, meydana getirilen gözlemle kişilerin fizyolojik ve ruhsal özellikleri anlatılır.

→ Merak ve coşku unsuru ön planda tutulur, çarpıcı bir sonla biter.

→ Öyküleyici ve betimleyici anlatıma başvurulur.

→ Bu biçim hikayelerde realizm akımının tesiri vardır, vakalar gerçek yaşamdan alınır.

→ Guy de Maupassant bu türün en başarıya ulaşmış örneklerini verdiğinden Maupassant seçimi hikayeler olarak da bilinir.

→ Haiz olduğu özellikler sebebiyle mini bir roman olarak da kabul görür.

Vaka Hikayeleri (Maupassant Seçimi Öykü) Bölümleri

Bu biçim hikayelerin belirgin özelliklerinin başlangıcında serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşması gelmektedir. Giriş şu demek oluyor ki serim bölümünde kişiler, vakit ve mekan hakkında kısa bilgiler verilir. Düğüm bölümünde ise vakalar sebep-sonuç ilişkisi altında yoğunlaştırılır, merak ve coşku duygusu en üst düzeye çıkarılır. Çözüm bölümünde ise merak edilenler bir sonuca ulaştırılarak giderilir. Hikayenin sonuna kadar coşku ve merak duygusunu arttıran yazar çözüm bölümüyle beraber her şeyi açıklayarak öyküsünü bitirir.

Vaka Hikayesi Temsilcileri

Dünya edebiyatında bu türün en mühim yazarı olarak malum yazar Fransız yazar Guy de Maupassant’tır. Guy de Maupassant bu tarzda ortalama olarak 300 öykü yazmıştır.

Türk edebiyatında vaka hikayesinin en mühim temsilcisi Ömer Seyfettin olarak bilinmektedir. Bunun haricinde Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Sabahattin Ali de bu türde fazlaca başarıya ulaşmış eserler veren vaka hikayesi yazarları olarak bilinir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
9.Derslik Ders Notları
Öykü Nedir?
Durum Hikayeleri
Vaka Hikayesi ve Durum Hikayesi Farkları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir