Osman Bey Dönemi

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Kayılarda Osman Bey Periyodu

Osman Bey, Ertuğrul Gazinin en minik oğlu olup babasının hastalanılmış olduğu son günlerinde onun yerine vekalet etmiş ve liderlik kabiliyetini ispatlamıştı. Ertuğrul Beyin ölümü üstüne emri altındaki kayılar ve öteki aşiretler Osman Gaziyi aşiret reisliğine getirdiler. Osman bey aşiret reisliğine vardığında yirmi üç yaşlarında olup amcası Dündar Bey onun reisliğine ilk zamanlar muvafık bulmuşsa da, Osman Gazinin reisliğini çekemeyen aşiret reislerinin kışkırtmaları ile Dündar bey münasip bir fırsat beklemiş, hatta Bilecik ve Yar hisar tekfurlarının Osman Gaziyi öldürmek için tuzak kurduklarını bilen Dündar Bey Osman Gaziye bu tuzağı haber vermemiş, 1298 de bu tuzağı bastıran Osman Gazi Bilecik tekfurunun yakalanmasını engellediği için Amcası Dündar beyi okla öldürtmüştür.

Osman Gazi (Temsili)

Amcasının muhalefetini böylece bertaraf eden Osman Beyin lakabı “Fahrettin” olup bazı eski tarihlerde “Kara Osman Bey” “Osman Şah” olarak geçer. Osman Gazi yalnız Türk Geçmişine değil Dünya Geçmişine de yön vermiş devlet kurucularından olup Türklerin devlet oluşturmak ve teşkilatlandırmaktaki benzeri olmayan kabiliyetini temsil eder. Babasından almış olduğu 480 km’lik mirası 1324-1326 da elde edilmiş zaferler sonucunda 1600 km ye çıkarmıştır. Osman Gazi aşiret reislerine önder olabilecek yegane insanoğlunun kendisi olduğu yaşayışı, hareketleri ve şanlı fetihleri ile ispatlamıştır.

Osman Bey Sürecinin Siyasal Vakaları

Selçuklu Sultanı Osman Beye 1284 de gönderilmiş olduğu fermanla bunu meşrulaştırmış ve Osman beyi Aşiret reisi olarak kabul etmiştir. Anadolu’nun şimal batı bölgesinde Bizanslılara karşı tehdit edilen uclarda Müslüman Alplerin ve gazilerin başı olduğu kabul edilen Osman Bey babasının ölümünden sonrasında tamamen İslami bir gayeye hizmet eden önder olarak çıkmıştır.

Osman Gazi babasının siyasetine sadık kalmış önceleri Bilecik Tekfuru ile dost kalmış, ayrıca İnegöl Tekfuru Niccola ile mücadeleye girmekten çekinmemiştir. İnegöl tekfuru Osman Beyin, Kayı boyunun başına geçmesini büyük bir çekince saydığından , çevresindeki Türk aşiretlerini sürekli rahatsız ediyordu. Samsa Çavuş inegöl tekfurunun kötülüklerinden bıkarak aşireti ile Mudurnu taraflarına çekildi. Osman Bey İnegöl tekfurunun yapmış olduğu bu hareketi cezalandırmak istemiş Akçakoca, Gazi Abdurrahman, Tuğrul Alp, Konur Alp ve Aygul Alp ile konuşarak inegöl kalesini ele geçirme sonucu almıştı. İnegöl Tekfuru Niccola İnegölü zapta gelen Kayı toplumunu Ermeni beli, Ermeni Pazarcığında “Pazar köy” pusu oluşturmak sureti ile bozguna uğrattı. Bu muharebede Saru Batu beyin oğlu Akçakoca şehid oldu.

Osman Bey bu durum üstüne İnegöl civarındaki Kolça kalesine saldırı edip halkını tutsak etmişse de Bir şey elde edemedi. İki üç yıl sonrasında Domaniç civarlarındaki Ebizce “Eğrise” de Rum kuvvetlerine karşı yine mücadeleye girişildi. İnegöl tekfuru Karaca Hisar tekfuru ile anlaşarak karşı koymuşlarsa da 1288 de meydana getirilen bu mücadelede Saru Batu( Savcı Bey) Bey şehit düşmesine karşın Rumlara karşı zafer kazanıldı. Bu zafer üstüne II. Gıyasüddin Mesud Osman Beye bir berat göndererek Söğüdü ona tımar olarak vermiştir. Osman Bey bu berat üstüne İnegölü de ele geçirmek suretiyle tekrardan harekete geçmiş ve ani bir baskınla Tekfur Niccolayı öldürerek kalesini almıştır.

1289 da Osman Beyin bu başarısı üstüne devrin Anadolu Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat Osman Beye Koca Balaban vasıtası ile bir berat berberinde bağımsızlık alameti sayılan Tuğ “evren, Bayrak” kılıç ve gümüş takımlı at göndermiş Osman Beyi Söğüt İle Eskişehir’i içine alan bölgeye bey atama etmişti. Bu beratı tören ile okutan Osman Bey yanıtını Turgut Alp ile  göderdi. Osman Gazi 1291 de inegöl tekfuruna yardım eden Karaca hisar üstüne yürüdü. Tekfur büyük bir şaşkınlık içine düşerek kaleyi Osman beye direnme etmeden teslim etti. Osman Bey Karacahisarın fetih edilmesi esnasında elde etmiş olduğu ganimetin 1/5 ini kardeşinin oğlu Aktimur ile Konya ya gönderdi. Geri kalanını gazilere dağıtıp, gazilerinboşalan evlerini gazilerine dağıttı. İlk merkez olarak kabul edilen karacahisarın kilisesi camiye çevrilmiş Şeyh Edebalı nın öğrencilerinden ve ulemadan olan Dursun Fakih Osmanlı kadısı olarak atama edilmiştir. Dursun Fakih ilk olarak hutbede Osman Beyin adını zikretmiştir. Osman bey Karacahisarı beyliğinin başkenti yapmış oldu ve beyliğinin ilk teşkilatını burada meydana getirdi. Halkın davalarına bakmak için Cuma günleri tek hakimli mahkeme kurduğu din ve milliyet farkı gözetmeksizin burada ve civarlarında kurulan Pazar yerlerinde tecim yapılmasına müsaade etmiş olduğu ve Pazar eşyalarına da belirli bir vergi koyduğu belirtilmektedir.

Osman Gazi bundan sonraki yapmış olduğu akınları bir plan dahilinde gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Sakarya nehri kuzeyindeki bölgeye meydana getirilen akınlar Köse Mihail’in öncülüğünde bir sistem dahilinde gerçekleşti. Tüm akınlara Ertuğrul Gazinin kumandanlarının katılmasına dikkat edildi. Bu akınlar Göynük, Taraklı yeniçeri ve Mudurnu bölgelerine gerçekleştirilmiş ve bu sayede bir oldukca ganimet gazilerin eline geçti. Osman gazi elde edilmiş yeni bölgelere kendisine ilhak eden köylü ve şehirli Türkmenleri yerleştirdi “Bu politika Kanuni devrine kadar devam etmiştir”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir