Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

13. yüzyılın sonlarında Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey’in kurduğu ufak bir beylik dünya tarihinin görmüş olduğu en kuvvetli devletlerden biri haline geldi. Şimdi Kayı boyunun Anadolu’ya girişinden kök salmış olduğu topraklara kadar uzanan serüvenine özetlemek gerekirse göz atalım.

Malazgirt zaferinden sonrasında yurt edinmek için Anadolu’ya gelen boylardan biri de Kayılardı. Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat, eski enerjisini yitirmiş olan, taht kavgaları ile uğraşan Bizans Devleti sınırına uç beyleri yerleştiriyordu.

Kayıların Anadolu’ya Gelişi

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara civarlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi. Hemen sonra Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.

Kösedağ Savaşı’nda (1243) Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi. Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Moğolların Türkiye Selçuklu Devleti üstündeki baskısının bir iktidar boşluğunu ortaya çıkardığını belirterek bu durumun Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleştirilen Türkmen boylarının bağımsızlıklarını duyuru etmesine yol açtığını anlatmaktadır. Böylece Anadolu’da İkinci Beylikler Süreci başladı. Osman Bey de bu zamanda beyliğini kurdu.

Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne mühim avantajlar elde etmiştir.

Anadolu Beylikleri, XIV. Yüzyıl Başları

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Bölgenin Ekonomik Avantajları

Osmanlı Beyliği’nin yurt edinmiş olduğu topraklar Bizans İmparatorluğu‘nun büyük şehir ve kasabaları ile komşuydu. Mühim tecim yolları üstündeki bu şehirler ile meydana getirilen ticaretten Osmanlı Beyliği mühim gelir elde ediyordu. Buraların fethedilmesi mevcut ekonomik kaynakların Osmanlı Beyliği’ne geçmesini sağlamış oldu.

Komşu Devletlerin Siyasal Durumu

Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda kuvvetli devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu zamanda Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi vakit kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.

Coğrafyanın Sağlamış olduğu Avantajlar

Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bundan dolayı topraklarını genişletebilmek için birbirleriyle savaşım etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise bulunmuş olduğu konumun sağlamış olduğu avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Cihat olarak vasıflandırılan bu savaşım öteki beylikler içinde Osmanlıya olan sempatinin artmasını elde etmiştir. Bu durum doğudan yeni gelen konargöçer Türklerin Osmanlı topraklarını tercih etmelerine niçin olmuştur.

Karacahisar’ın arkasından Osman Bey Bizans tekfurlarından İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’i almıştır. Artık Osmanlı Devleti’nin hedefinde Bizans’ın iki mühim şehri olan İznik ve Bursa vardır.

Osman Bey, Anadolu’daki öteki Türkmen beyleriyle mücadeleye girişmeyerek zekice bir yol izlemiştir. Bu davranışının pozitif neticesini Koyunhisar Savaşı (1302) esnasında görmüştür. Osman Bey, Bizans kuvvetlerine karşı çevresindeki Türkmen beylerinden yardım istediği vakit Türkmen beyleri yardım isteğine pozitif yanıt vermişler ve yardım göndermişlerdi.

Bir İmparatorluk ordusuna karşı kazanılan Koyunhisar Savaşı Osman Bey’in şöhretini arttırmıştır. Yöre beyliklerin gazileri zafer sonrası onun bayrağı altında toplanmaya adım atmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir