Osmanlı-Memluk İlişkileri

Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk kez Yıldırım Bayezit döneminde Malatya ve civarının alınmasıyla bozulmuştu. Fatih dönemine gelindiğinde Dulkadiroğulları ve Hicaz su yolları meselesinden dolayı gerginleşen ilişkiler, II. Bayezit döneminde harbe dönüştü. Meydana getirilen mücadelelerde iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamadı.Yavuz un İran Seferi’nden dönerken Dulkadiroğulları Beyliği’ni ele geçirmesi Osmanlı-Memluk ilişkilerini yeniden bozdu. Yavuz, Safevi Devleti’ne de destek veren Memluk tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak için Mısır Seferi ne çıktı. Mısır’ın Akdeniz ticaretinde mühim limanlara ve Nil havzasının verimli topraklarına haiz olması, Abbasi halifesinin Memluklerce korunması bundan dolayı İslam dünyasının lideri şeklinde davranmaları Mısır seferinin öteki nedenleridir. Meydana getirilen Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) savaşlarıyla Memluk Devleti’ne son verildi.

Mısır Seferi sonucunda:

– Memluk Devleti yıkılarak Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz bölgeleri Osmanlılara katıldı.
– Venedik Cumhuriyeti’nin Kıbrıs için Memluklere ödediği vergi, bu seferden sonrasında Osmanlı Devleti’ne ödenmeye başlandı. Doğu Akdeniz de Kıbrıs haricinde Osmanlı egemenliğine girdi.
– Halifelik, Osmanlılara geçti.
– Osmanlı Devleti, İslam dünyasında en etkin güç hâline geldi.
– Kahire ve Mekke’de bulu-nan Mukaddes Emanetler, İstanbulTopkapı Sarayı’nın Hırkayışerif Dairesi’ne nakledildi. Doğu Akdeniz’den geçen Baharat Yolu Osmanlı Devleti’nin eline geçti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir