Osmanlı’da Eğitimin Bozulma Nedenleri

Osmanlı Devleti’nde Fatih ve Kanuni zamanında zirveye ulaşan eğitim, XVI. yüzyılın sonlarına doğru yönetim ve ekonomiye bağlı olarak bozulmaya adım atmıştır. Osmanlı Devleti’nin temel eğitim kurumları olan medreselerde, yukarıdaki metinde görüldüğü şeklinde pozitif ilimlere verilen önemin azalması ile beraber eğitim ve öğretimde aksaklıklar ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Devleti’ndeki eğitim öğretimin bozulmasına sebep olan öteki nedenler ise şu şekilde sıralanabilir.

Osmanlı Devleti’nde Eğitimin Bozulma Sebepleri

●● Yöneticilerin bilim alanındaki çalışmalara desteğinin azalması
●● Felsefe ve mantık şeklinde aklî ilimlerden vazgeçilmesi
●● Medreselerin kendi iç müfredatının gelişmeyi zorlaştırması
●● Batı’da eğitim alanında görülen gelişmelerin takip edilememesi
●● Göçler sonucunda kentlere gelen nüfusun medreselerde barındırılması, şu demek oluyor ki medreselerin hayır kurumu şeklinde vazife hayata geçirmeye başlaması
●● Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, çocuk yaşlarındaki kişilere ulema payesinin verilmesidir.

Gelibolulu Ali ve Koçi Bey, eğitimin bozulmasının temel sebebini liyakatsiz insanların göreve getirilmesine bağlamıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir