Otobüsler Yasak Mı ? 11 – 12 Nisan Yasak Olan Şeyler Neler ?

11 ve 12 Nisan Cumartesi ve Pazar Günü 31 İl’de meydana gelen sokağa çıkma yasağı sebebi ile aslolan merak mevzusu olan sorulardan bir tanesi Otobüsler yasak mı ve değişik hangi yasaklar var öğrenmek isteyenler için bir yazı hazırladık.

 

Ilk olarak bu kapsam da toplu taşıma araçlarının yalnız görevli ve yasağın kapsamadığı kişileri taşımak için çalışacağı bilgisi veriliyor bu mevzuda gelişimleri sizler için araştırıp gene mevzumuz içinde güncelleyeceğiz.  Belediyelere Ilişik toplu taşıma araçları çalışacak Dolmuş ve benzeri hususi taşıma araçları çalışmıyor bilgisini aldık.

 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DETAYLARI AÇIKLANDI
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgileri deklare etti.

Bakanlıktan meydana getirilen açıklamada, “Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sıhhat Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın cemiyet sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, toplumsal izolasyonu temin, toplumsal mesafeyi koruma ve yayılım hızını denetim altında tutma adına birçok önlem sonucu alınarak hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için kent giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı.

Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan tesirinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca il valileri tarafınca aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;

Bu kapsamda;

1- 10.04.2020 zamanı saat 24:00’den 12.04.2020 zamanı saat 24:00 içinde aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak suretiyle Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm yurttaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/yada unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b) Tüm sıhhat ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
c) Kamu ve hususi sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Mecburi kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için lüzumlu kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil davet merkezleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir tane olmak suretiyle nazaran valilikler/kaymakamlıklar tarafınca belirlenecek akaryakıt istasyonu ve baytar klinikleri,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak etkinlik yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri şeklinde)
g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR
a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer edinen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli yada çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil davet merkezler çalışanları,
e- Birinci aşama yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması ihtiyaç duyulan tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/yada malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve tv müesseselerinde görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. toplumsal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde etkinlik yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları şeklinde emek harcaması mecburi bulunan
l- Bozulma riski bulunan ziraat ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.
Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sıhhat ve cenaze için verilen hariç) gezi izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafınca ilgili mevzuatı uyarınca lüzumlu kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere niçin olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince yönetimsel para cezası verilmesi başta olmak suretiyle aykırılığın durumuna nazaran Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, mevzusu kabahat teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında lüzumlu adli işlemlerin başlatılması hususunda; Gereğini önemle arz ve rica ederim.” denildi.

Etiketler

bugün otobüsler yasak mı bugün toplu taşıma kullanılacak mı ?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir