Öyküleyici Anlatım Örnekleri, Öyküleme Örnekleri

Ifade biçimleri içinde en fazlaca kullanılan ve çoğunlukla sual olarak da karşımıza çıkan bu türün öğrenciler tarafınca daha kolay bir halde anlaşılması için öyküleme örneği üstünden araştırma yapılmalıdır. Sadece bu yazımızda “Öyküleyici ifade örnekleri” vermeden ilkin kısa bir tarif yapmakta ve mevzuyu hatırlamakta yarar var. 

Başta roman ve hikayeler olmak suretiyle vaka çevresinde oluşan yazınsal türlerde bir olayın bir akış içinde yer, vakit ve şahıs unsurlarına bağlı kalınarak okuyucuya aktarılmasına öyküleyici ifade denir. Amacın okuyucuyu coşku verici bir halde olayların şu demek oluyor ki hareketlerin içinde yaşatmak olduğu bu ifade biçiminde tanımdan da anlaşılacağı şeklinde hareketlilik ön plana çıkmaktadır.

Öyküleyici Ifade Örneği

Ertesi sabah kapının çıngırağı çekildi. Siranuş, bir eliyle Anuş’un elinden tutmuş, öteki elinde bir bohçayla sürünürcesine girdi içeri. Fazla söz etmedi fakat ölüm sarısı sinmiş yüzünün renginden neler olup bittiği belliydi. Anuş’u çekeleyerek Büyükhanım’a yaklaştı. Onun bir şey demesine kalmadan, ilkin Büyükhanım’ın ayaklarına kapanmış oldu sonrasında olduğu yere yığıldı. Hacıbey yerinden doğrulamadan Zehra ve Keyfiye gürültüye koştular. Limon kolonyası koklattılar, paçavra yakıp dumanını burnuna tuttular. Bir iki yudum suyu kenetlenmiş çenelerinin arasından akıtabildiklerinde kadıncağız kendine gelebildi, bir gecede yirmi yaş birden yaşlanmış, o şen şakrak Siranuş gitmiş yerine canlı bir cenaze, heyula gelmişti.

Nazan Bekiroğlu’nun Nar Ağacı adlı romanından alınan paragrafın başından sonuna kadar bir hareketliliğin bulunması, vakalar içinde bir akışkanlığın yer almasından dolayı bu paragraf öykülemeye örnek olarak gösterilebilir.

Öyküleme Örneği 2

Yarış sonunda ter içinde kalmış, bitkin düşmüş atlar seyisleri tarafınca yerlerine götürülüyor ve bir sonraki yarış için başlıklarıyla, sıkıştırılmış karınlarıyla devasa acayip kuşları çağrıştıran yeni, büyük kısmı İngiliz olan dinç atlar birbiri ardına ortaya çıkıyordu. Esnek ve oldukça uzun bileklerinin üstünde yaylıymış şeklinde yürüyen güzeller güzeli narin Fru-Fru’yu sağ tarafa götürüyorlardı. Onun birazcık ötesinde uzun kulaklı Gladyatör’ün çulunu alıyorlardı üstünden. Aygırın muhteşem sağrısı ve son aşama kısa, toynaklarının üstüne oturmuş şeklinde duran bilekleriyle iri, güzel ve son aşama muntazam hatları Vronskiy’in dikkatini ister istemez üstüne çekiyordu. Vronskiy atının yanına gitmek istiyordu, fakat bir tanımış olduğu onu durdurmuştu gene.

Anna Karenina adlı romandan alınan yukarıdaki paragrafın bütününde yer edinen hareketlilik derhal göze çarpmaktadır. Ek olarak vakalar belli bir akışta verildiği için öykülemenin özellikleri net bir halde görülmektedir.

Ifade Türleri I Öyküleyici Ifade Nedir? ⇐

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir