Pastoral Şiir Nedir? Pastoral Şiir Örnekleri ve Özellikleri

Tabiat güzelliklerini, kır ve çobanların yaşamlarını anlatıp sevdirmeyi, buralara duyulan özlemleri dile getirmeyi amaçlayan şiir türüne “Pastoral şiir” denir. Bu tür şiirlerde tanımda da yer geldiği şeklinde tabiat ve kır güzellerini dile getirip oraları sevdirmek amacı bulunmaktadır. Şiirlerde bir amacın bulunmasından dolayı dil son aşama mütevazı, ifade süsten uzak ve imgesizdir.

Pastoral şiiri iki başlıkta incelememiz mümkündür:

1. İdil: Şairin ya da ozanın kendi ağzından monolog bir halde tabiat ve kır yaşamının anlatılmasıdır.

2. Eglog: Çobanların karşılıklı konuşarak tabiat ve kır yaşamının güzelliklerini diyalog bir halde aktarmasıdır.

Bu şiirlerin ilk örneklerini Eski Yunan’da Theokritos vermiştir. Türk Edebiyatında ise Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Sahra” adlı şiiri bu türde dikkat çeken şiirlerdendir. Bunun haricinde Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Çoban Çeşmesi” ve Kemalettin Kamu’nun “Bingöl Çobanları” adlı şiirleri pastoral şiir örneklerindendir.

Pastoral Şiir Özellikleri

  • Tabiat güzelliklerini ve kır-çoban yaşamını dile getiren şiirlerdir.
  • Dil mütevazı ve imgesizdir.
  • Kır yaşamını sevdirmek şeklinde amacı vardır bu şiirin.
  • İdil ve eglog olmak suretiyle iki çeşidi vardır.
  • Bu şiirlerin ilk örneklerini Theokritos vermiştir.

 

Pastoral Şiir Örneği

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum, 
Bu dağların en eski âşinasıdır soyum. 
Bekçileri gibiyiz ebencet buraların, – 
Bu tenha ovaların, bu yırtıcı kayaların
Görmediği gün yoktur sürü ardında bizi. 
Her gün aynı pınardan doldurup testimizi,
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla. 

Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni; 
Kuzular bizlere söyler yılların geçtiğini. 
Arzu başlarımızdan yıldızlar şeklinde yüksek,
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek, 
Dolaşıp dururuz aynı daüssılayı 
Her adım uyandırır ayrı bir hatırayı.

Kemalettin Kamu

Ek olarak Bkz -> ŞİİR TÜRLERİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir