Prof.Dr.Yağız Üresin

Yağız Üresin Biyografisi

Prof.Dr. Yağız Üresin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanıdır.

Yağız Üresin, 28 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Levent’te dünyaya gelmiştir. Tam adı Ali Yağız Üresin’dir. İstanbul Adam Lisesinden 1980 senesinde mezun oldu. 1986 senesinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1987-1990 yılları aralığında, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ve Klinik Farmakoloji Anabilim Branşında yüksek lisansını yapmış oldu. 1991 senesinde doktora tezini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Branşında,”opioid özellikte stres uyaranlarının ouabain tarafınca oluşturulan aritmilere ve serum endojen digoksin benzeri madde düzeylerine tesiri” üstüne yapmış oldu.

Yağız Üresin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Branşında görevleri esnasında 1993 senesinde Yrd.Doç.Dr. ünvanı, 1998 senesinde Doçent ünvanı ve 2004 senesinde da Profesör ünvanını almıştır.

Yağız Üresin, 1987-1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyoloji bölümünde çalıştı, 1991-1993 yıllarında İsviçre, Basel’de “Sandoz” ilaç firmasının ilaç geliştirme-klinik farmakoloji bölümünde çalıştı. Bu sırada orada 4. Liginde olan bir takımda top oynadı.

Oldukça İyi İngilizce ve Almanca bilen Yağız Üresin, evlidir ve bir kızı vardır. İlkokulda flüt çalmayı öğrenen Yağız Üresin ondan sonra kendi kendine saksafon çalmayı öğrendi.
p>
Prof.Dr. Yağız Üresin, 27 Nisan 2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Farmakoloji Ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı oldu. Hem de İstanbul, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulu üyesidir.

Ateroskleroz Derneği Başkanı olan Prof.Dr. Yağız Üresin’in ilgi alanları; klinik farmakoloji, ateroskleroz (damar sertleşmesi) hipertansiyon, dislipidemi, Şeker hastalığı (Diyabet), bilişsel gerileme, stres üzerinedir.

Prof.Dr. Yağız Üresin, 22 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı oldu.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir