Rauf Orbay’ın Kâzım Karabekir’e Mektubu

Yavuz Bülent Bakiler Hocanın 26 Eylül 2010 Pazar günü Türkiye Gazetesi’nde “Rauf Orbay’ın Kâzım Karabekir Paşa’ya mektubu” başlığıyla piyasaya çıkan yazısı..

Rauf Orbay’ın Kâzım Karabekir Paşa’ya mektubu
 
Millî Mücadelemizin bir numaralı lideri, kahramanı Mustafa Kemal Paşa’dır. Bu, kesinlikle doğru. O olmasaydı, bugün kim bilir yüz bin yada iki yüz bin km2’lik bir toprak üstünde sıkışıp kalacaktık. Bulgaristan’da, Yugoslavya’da, Yunanistan’da olduğu şeklinde, kesinlikle binlerce camimiz, hanımız, hamamımız, sebilimiz, kervansarayımız…yıkılmış gitmişti. Doğru! Doğru! Doğru! Yalnız, Kâzım Karabekir Paşa’mızın da öteki Millî Savaşım kahramanlarımızın da haklarını inkar etmemek lazım. Bana nazaran, Karabekir Paşa olmasaydı yada 1919 yıllarında, İstanbul hükümetinin tarafını tutsaydı, Mustafa Kemal Paşa da Mustafa Kemal Atatürk olamazdı.
Peki! Kâzım Karabekir Paşa’yı, Rauf Orbay’ı, Ali Fuat Cebesoy Paşa’yı idam etmek talebiyle, niçin İstiklâl Mahkemesine verdiler?
Ben de bu suali, eski İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray’a, Ankara’daki evinde sormuş oldum. Bana dedi ki:
-”Millî Savaşım kahramanlarımızı mümkün olmasıyla birlikte bire indirmek istediler. O şanlı mücadeleyi özetleyen NUTUK‘tan başka bir kitap olsun istemediler. Nitekim Karabekir Paşa’nın 1.171 sayfalık İSTİKLÂL HARBİMİZ isminde meşhur kitabını bu düşüncelerle toplatıp yaktılar. Paşanın evindeki tüm zamanı belgeleri bunun için çuvallara doldurup götürdüler. Fakat gerçekleri gizleyemediler. Yanlış yaptılar!”
Geçen yazılarımın birisinde belirtmiştim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk üstüne yazılan kitaplardan yalnız 87’sini (seksen yedi) okuyabildim. Katiyyen bir ayıklama yapmadım. Örnek olarak CHP Edirne Milletvekili Onur Aykut’un KAMALİZM isminde kitabını okudum: Kamalizm, tüm dinlerin üstünde bir yaşamak dinidir!” diyor, 6 oku Kamalizm dininin 6 şartı olarak gösteriyordu. Osman Nuri Çerman’ın KEMALİZM kitabını okudum. “Kur’an’a, NUTUK’tan bölümler ilâve edelim!” diyordu. Eski bakanlarımızdan Rıza Nur’un 4 ciltlik HAYAT ve HATIRATIM isminde kitabını da utanarak, iğrenerek inceledim. vs. vs.
Bana nazaran, Mustafa Kemal Atatürk’ün hiçbir dini vasfı yoktur. O bir insandır fakat bizim deha derecesinde kahramanlarımızdan biridir. İnsan olduğundan yanlışları da vardır. Nitekim Karabekir Paşa’ya tavrı, baştan sona kadar yanlıştır. Şimdi ben burada NUTUK’la İSTİKLÂL HARBİMİZ’in karşılaştırılmasını iyi mi yapabilirim? Bir tek bir mevzu üstünde durmak isterim. Karabekir Paşa’nın 1.171 sayfalık kitabının sonunda Rauf Orbay’ın 4 Temmuz 1941 tarihindeki bir mektubu var. Rauf Orbay, Mustafa Kemal Atatürk’le beraber Samsun’a, Erzurum’a, Sivas’a giden oldukça faziletli devlet adamlarımızdan biri. Eski Bahriye ve Nafia Bakanımız. Eski Başbakanımız. TBMM Başkan vekilimiz. Rauf Orbay’ın o mektubundan anlıyoruz ki, “Mustafa Kemal Paşa’yı Millî Savaşım için şarka çağrı eden Karabekir Paşa’dır. Erzurum Kongresini, M. Kemal Paşa, daha Erzurum’a gelmeden Karabekir Paşa hazırlamıştır. Rauf Orbay’ı ve Mustafa Kemal’i Kongreye üye olarak kabul ettiren Karabekir Paşa’dır. Gümüşhane temsilcisi Parlak zeka Bey’in M. Kemal Paşa’ya “Kordonunu ve üniformanı çıkar da gel. Diktatörlükten korkarım” itirazını Karabekir Paşa önlemiştir. M. Kemal Paşa’yı ordudan istifaya Karabekir zorlamıştır. Ve İstanbul hükümeti M. Kemal Paşa’nın yakalanıp gönderilmesini istediği ve onu azlettiği halde K. Karabekir Paşa mevcut hükümetin emrini dinlememiştir. Oldukca mutsuz ve çaresiz olan M. Kemal Paşa’nın huzuruna çıkarak:
-”Paşam demiştir. Bundan evvel olduğu şeklinde bundan bu şekilde de 15. Kolordumla beraber emrinizdeyim!”
M. Kemal Paşa, sendeleyerek Karabekir Paşa’nın boynuna sarılmış yanaklarından yeniden yeniden öpmüştür!”
NUTUK’ta bunlardan tek satır bile yok. İşte bunun içindir ki, Sivas’ta avukatlık yazıhanemi, senelerce 2 fotoğraf süsleyip durdu: Ergenekon’dan çıkışımızı temsil eden resimle, K. Karabekir Paşa’nın çerçeveli bir fotoğrafı. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir