Redif Nedir? Redif Nasıl Bulunur?

Redif, mısra sonlarında yine eden aynı anlamdaki kelimeler ya da aynı görevdeki eklerden oluşmaktadır. Bu mevzuya geçmeden ilkin ve şiirde araştırma yapmadan ilkin redif mevzusuyla ilgili şu hususlara dikkat etmekte büyük bir yarar vardır:

  1. Redifler kesinlikle mısra sonlarında yer verilmiştir.
  2. Şiirde uyum unsurları incelenirken ilk başta mısra sonunda redif aranmalıdır.
  3. Redifler mısra sonlarında yine eden aynı anlamdaki sözcüklerden ve aynı görevdeki eklerden oluşmaktadır.
  4. Redifler bulunduktan sonrasında kafiye aranmalıdır.
  5. Her şiirde redif bulunmak zorunda değildir.

Ek Halindeki Redifler

Ek halinde mısra sonunda yer edinen redifleri bulabilmek için Türkçede ek mevzusuna hakim olmanız gerekmektedir. Çekim ve yapım eklerine hakim olmadan “Ek halindeki redifleri” bulmanız oldukça zor olacaktır.

Senin bu Ruhsati’n senin kardaşın 
Senin benim için bu şekilde telaşın 
Senin bu feryadın senin göz yaşın 
Senin buselerin öldürür beni 

Mısra sonlarında yer edinen “kardaş, telaş, yaş” sözcükleri kök durumdadır. Bu köklere gelen “-ın” lar ise iyelik ekleridir. Mısra sonundaki sözcüklere gelen “-ın” iyelik ekleri aynı görevde kullanıldıklarından dolayı rediftir.

YUNUS’un sözü 
Kan aglar gözü 
Dogrudur özü 
Aşkin elinden

Yunus Emre’nin bu dörtlüğündeki dizelerin sonunda yer edinen sözcüklerin kökü “söz, göz, öz“dür. Bu sözcüklerinden sonunda yer edinen “-ü” iyelik ekleri ise rediftir.

Sözcük Halindeki Redifler

Mısra sonlarında yine eden yazılışları ve anlamları aynı olan sözcükler redifi oluşturmaktadır.

Gine doktor gelmiş dermana muhtaç
Can telef ediyor kurbana muhtaç
Artık geri dönmez buyrultua muhtaç
Karıştı araya muzu kaç gündür.

Yukarıdaki mısra sonlarında yine eden aynı anlamdaki “Muhtaç” sözcüğü ile “Derman, kurban, buyrultu” sözcüklerinin sonunda yer edinen “-a” yönelme hal ekleri redif örneğidir.

NOT: Mısra sonunda yine eden yazılışları aynı sadece anlamları değişik sözcükler “Cinaslı kafiye” olarak adlandırılır. İlgili mevzuya göz atabilirsiniz: Cinaslı Kafiye

Ek olarak Bkz ⇒ KONU VİDEOSU

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir