Reform ve Reformun Sonuçları

Tekrardan düzenleme anlamına gelen düzeltim, Yeni Çağ başlarında Avrupa’da meydana gelen dinî düzenlemeleri ifade etmektedir. XVI. yüzyılda Katolik mezhebindeki bozulmalarla ilk olarak Almanya’da başlamış olan düzeltim İngiltere, Fransa ve Şimal Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.

Reformu başlatan şahıs Katolik Kilisesi’ni eleştiren fikirleriyle öne çıkan Alman din adamı Martin Luther’dir. Martin Luther, kendisinden önceki reformistlerle aynı kaderi yaşamadı. Bir reformcu olarak başarıyı elde etti.

Martin Luther (temsilî)

Katolik Kilisesi’nin merkezî olan Roma’ya yapmış olduğu bir ziyarette papanın tüm Hristiyanları yanlış yönlendirdiğini fark etti. Hristiyanlığın aslına dönmesi için Roma Kilisesi’ne karşı tavır alınması icap ettiğini yüksek sesle ifade eden Luther kendisini ilk Protestan isyanın başlangıcında bulmuştur.

Düzeltim hareketinin başlamasında matbaanın geliştirilmesi, Rönesans’ın tesiri, Katolik Kilisesi’nde ortaya çıkan bozulmalar etkili oldu. Basımevi yardımıyla kitap basımı ve okuryazarlık oranı arttı. İncil’in değişik dillere çevrilip basılmasıyla din adamlarınca anlatılan konuların çoğunun İncil’de olmadığı anlaşıldı. Katolik Kilisesi’nin, din dışı işlerle bilhassa siyasetle uğraşması, endüljans, aforoz, enterdi, engizisyon, günah çıkarma benzer biçimde güç unsurlarıyla halkın mallarına el koyması ve halkın giderek ekonomik enerjisini kaybetmesi benzer biçimde nedenlerle Katolik Kilisesi’ne olan itimat azalmıştır. Bu durum düzeltim hareketlerinin başlamasına temel oluşturmuştur.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Reformun Neticeleri

XVI. yüzyılda başlamış olan düzeltim hareketinin Avrupa’da toplumsal, siyasal ve ekonomik neticeleri oldu. Avrupa’da pek oldukça gelişmenin yaşanmasına zemin hazırladı. Düzeltim ile beraber eğitim, kilisenin etkisinden çıkartılarak laikleştirildi. Bu sayede bilimsel alanda skolastik düşüncenin tesirini yitirmesiyle bilimsel emekler hız kazanmıştır. Öte taraftan Hristiyanlıkta; Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm benzer biçimde yeni mezhepler hayata merhaba dedi ve Avrupa’daki mezhep birliği bozuldu.

Düzeltim hareketinin yaşandığı ülkelerde kilisenin mal varlığına büyük seviyede el konuldu. Katolik Kilisesi’ne ve din adamlarına olan saygı azaldı. Katolik Kilisesi kendini tekrardan düzenledi. Düzeltim, düzeltim taraftarlarıyla karşıtları içinde uzun seneler devam eden savaşlara niçin oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir