Roma’da Dini Görevliler

Roma’nın teşkilatında dinin mühim bir görevi vardı. Bu Roma’nın kuruluşundan beri böyleydi.

Roma’da din şehirden ve kamu kurumlarından ayrılamazdı. Toplumun belli toplumsal grupları bazı dini birliklerden meydana gelmekteydi. Roma’yı sakınan tanrısal güçler olduğuna inanılır, bazı resmi görevliler ve rahipler bu tanrısal güçleri memnun etmek için çeşitli uygulamaları yerine getirirdi.

Consuller, praetorlar, censor’lar ve öteki memurların uygulamaları ihtiyaç duyulan dini işlemler vardı. Bu yetkililere bazı rahipler destek sağlar, onlara tavsiyelerde bulunurdu. Bu rahiplerden biri pontifex’tir. Başlangıcında Pontifex Maximus’un bulunmuş olduğu bu grup takvimin belirlenmesi benzer biçimde bazı genel işleri yürütürdü. Erken dönemde sayıları üçtü ve yalnızca patricii sınıfından kimseler pontifex olabiliyordu. MÖ 4. yüzyılın sonunda bu sayı dokuza terfi etti ve artık plebler de bu makama seçilebilir oldu. MÖ 1. yüzyılda sayıları onbeşe yükselecek ve yaşam boyu hizmet etmeye başlayacaklardır. Yeni bir pontifex seçilmesi işlemi de pontifexler içinde yapılacaktır.

Augur’lar da bir o denli mühim din görevlileriydi. Tıpkı pontifex’ler benzer biçimde siyasal yaşamın merkezinde yer alırlardı. En mühim işleri auspicium adlı görevleriydi. Bir işyar göreve başlamadan ilkin tanrıların onayını almak zorundaydı ve buna auspicium denirdi. Yüksek memurlar bu dini işlemi yerine getirebiliyor olsalar da, augur’lar bu işin uzmanı olarak kabul edilirdi. Başlangıçta üç olan bu rahiplerin sayısı sırasıyla ilkin dokuza ve sonrasında MÖ I. yüzyılda tıpkı pontifex’lerin sayısı benzer biçimde onbeşe yükseltilecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir