Rönesans ve Rönesans’ın Sonuçları

XV. yüzyıldan itibaren İtalya’da ve hemen sonra öteki Avrupa vatanlarında hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, İlk Çağ’ın klasik kültür ve sanatına dayanan bilim ve sanat akımıdır.

Rönesans, daha oldukça edebiyat ve güzel sanatlar alanında görülen yenilik ve gelişme hareketidir. Rönesans, bir anlamda din temelli baskıcı düşünceye bir başkaldırıdır.

Coğrafi Keşifler yardımıyla gelişen tecim, yeni bir sınıfın ortaya çıkmasını sağlamış oldu. Mesen sınıfı adıyla anılan bu derslik sanat ve edebiyatla ilgilenen bir sınıftı. Mesen sınıfı, tecim faaliyetleri yardımıyla yüksek kâr elde etmişti. Zenginlik arttıkça yaşam standartları yükselmişti. Zenginlerin desteklediği sanatçı ve bilim adamlarının çabaları sonucunda sanata, ilme ve edebiyata destek artmıştı. Bilim adamları ve sanatçılar halkı bilimsel düşünceye yöneltmişlerdi.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Rönesans’ın Neticeleri

Özgür düşüncenin temeli atıldı. Avrupa vatanlarında bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı. Bu görüşle beraber skolastik fikir terk edildi. Gözlem ve gözleme dayanan pozitif fikir bu sayede ortaya çıktı. Rönesans’ın bir öteki sonucu da düzeltim hareketlerinin başlamasına zemin olmasıdır. Akılcı düşüncenin öne çıkmış olduğu Rönesans, daha oldukça Avrupa’da etkili oldu. Osmanlı Devleti ise Rönesans’tan fazla etkilenmedi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir