Rumi Takvimin Miladiye Çevrilmesi

Rumi takvimin miladi takvime çevrilmesi için bir oldukca bilgisayar yazılımı bulunmaktadır. 1926 yılından önceki tarihlerin hesaplanmasında YILBAŞI’na dikkat edilmesi gerekmektedir. Rumi takvimde yılbaşı MART ayıdır. Kullanmak olduğumuz Miladi takvimde ise yılbaşı Ocak ayıdır. Doğum tarihleri ay olarak değil de (1,2. ay benzer biçimde) numaralı olarak verilirse Mart ayı 1.ay, Ocak ayı 11. ve Şubat ayı 12. aylardır. Ocak ve Şubat ayları için, Miladi tarihten 585, öteki aylar için Miladi tarihten 584 rakamı çıkarılır.

Rumi takvim; Miladi 1840 / Hicri 1256 yılına kadar; Hz. Muhammet’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan 354.367 günlük Kameri Takvim sistemi üstüne, M.1840 / H.1256  yılından itibaren de dünyanın güneş çevresinde dolanımını esas alan 365.2422 günlük Şemsi Takvim sistemi üstüne kurulmuş karma bir takvim sistemidir.

Takvim çalışmalarına Osmanlı Devletinde 1670 senesinde başlandı. 1739 senesinde bu takvim düzenlendi. 1790 senesinde gümrük işlerinde 1839 senesinde tüm resmi ve mali işlemlerde kullanılmaya başlandı. Bu uygulamanın amacı Avrupa ile ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır. Yılbaşı mart ayı idi. Bu uygulama 1982 yılına kadar mali mevzularda devam etti.

Miladi Takvim

Günümüzde yaygın takvim olarak kullanılan Miladi Takvimin aslı Roma Takvimine dayanmaktadır. Bu takvim sistemi de günümüze erişince kadar ıslah edilerek birkaç safhadan geçmiştir. M.Ö.46 senesinde J.Caesar ve 1582 senesinde Papa XIII.Gregoris, zamanlarında takviminde düzenlemeler yapılmış oldu.

Dünyanın güneş çevresinde dönmesini esas alır. Bir miladi yıl 365.2422 gündür. (365 Gün 6 Saat) Hz. İsa’nın doğumundan sonraki 1 Ocak zamanı başlangıç olarak kabul edilmiştir. Miladi takvimin başlamasından önceki zamanlar * Milattan Ilkin (M.Ö.), sonraki zamanlar * Milattan Sonrasında (M.S.) olarak adlandırılır.

  • 1334 Rumi = 1918 miladi yılından evvelki yıllara ilişkin olanların tarih dönüşümleri için;
  • Miladi tarihten 585 (584), Ay tarihinden de 13 rakamı çıkarılırsa Rumi tarih bulunur.

Rumi takvimden Miladi takvime çevirme işlemi:

Rumi 31 Mart 1325 > Miladi = ?

31 Mart 1325 + 13 Gün 584 Yıl = 13 Nisan 1909

  • Rumi tarihe 585 (584), Ay geçmişine de 13 rakamı eklenirse Miladi tarih hesaplanmış olur.
  • 1334 Rumi = 1918 miladi yılı ve daha sonraki seneler için;

Miladi tarihten 584 çıkarılırsa Rumi tarih, Rumi tarihe 584 eklenirse Miladi tarih hesaplanmış olur. Ay ve Günler aynıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir