Sabri Esat Siyavuşgil

Sabri Esat Siyavuşgil Biyografisi

Ozan, yazar, psikolog, çevirmen, Akademisyen

Sabri Esat Siyavuşgil, Haziran 1907 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tahsil hayatına Antalya‘da başladı. İstanbul Öğretmen Okulu ve Hususi İstiklal Lisesinden 1926 senesinde mezun oldu. İstanbul Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Hukuk Fakültesi’nde başladığı eğitimini Fransa‘da Dijon ve Lyon üniversitelerinde felsefe bölümünde tamamladı.

Sabri Esat Siyavuşgil, Lyon üniversitesinin felsefe bölümünden mezun olduktan sonrasında 1932 senesinde Türkiye‘ye dönüşünde Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü’nde felsefe öğretmeni olarak felsefe dersleri verdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 1933 senesinde Genel Psikoloji-Pedagoji doçenti, 1942 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikoloji profesörü oldu. 1943-1953 yılları aralığında Kent Tiyatroları Edebî Heyetinde çalıştı. Öğretim üyeliği görevini yaşamının sonuna dek sürdürdü.

Fransızca ve İngilizce bilen Sabri Esat Siyavuşgil, Türk Psikoloji Cemiyeti başkanlığını yapmıştır.

İlk şiirleri 1927 senesinde “Güneş” ve “Yaşam” dergilerinde gösterildi. 1928 senesinde Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok isimlerindeki altı ozan arkadaşıyla beraber “Yedi Meşaleciler” topluluğunu kurdu ve “Meşale” adlı dergiyi çıkardı. Yedi Meşale adlı dergide “Kukla Oyunu” bölümündeki on bir şiiri ve Yusuf Ziya’nın sekiz sayı çıkarabildiği Meşale dergisinde piyasaya çıkan on dört şiirleriyle tanındı. Yedi Meşale (8 sayı, 1928) dergisinin kapanmasından sonrasında şiirlerini Çevre (1932-1933) ve ilk yıllarda sahibi olduğu Varlık (1935-36, ilk sayı:15 Temmuz 1933) dergilerinde yayımladı. Dışavurumcu bir ressam tutumuyla yeni ve canlı şiirler yazdı.

Sabri Esat Siyavuşgil, sonrasında şiiri bırakarak psikoloji, eğitim ve folklor alanlarında emekler, Fransızcadan çeviriler yapmış oldu.

Şiiri bıraktıktan sonrasında, Tan (1936-37), Millet (1936-1944), Yeni Sabah (1948-1964), Yeni Haber gazetelerinde fıkra yazarlığı, tiyatro eleştirmenliği, köşe yazarlığı yapmış oldu. Fransız şairlerin şiirlerini Türkçe’ye çevirdi. Edmond Rostand‘ın meşhur oyunu “Cyrano de Bergerac“ın Türkçe çevirisiyle büyük ün yapmış oldu.

1967 senesinde Meydan Larousse ansiklopedisinin Türkçe baskısının hazırlık çalışmalarına katıldı.

Psikoloji, eğitim, folklor ve edebiyatla ilgili yazıları birçok mecmua ve gazetede yer aldı. Ek olarak Sait Faik Abasıyanık‘tan öyküleri Fransızca’ya çevirdi. Bu öyküler “Un Point Sur la Carte” (Haritada Bir Nokta) adıyla Hollanda‘da gösterildi.

Sabri Esat Siyavuşgil, 6 Ekim 1968 tarihinde İstanbul’da 61 yaşlarında kanserden ölmüştür.

Eserleri :
Kitapları :
1928 – Yedi Meşale (şiir kitabı – Ortak)
1933 – Odalar ve Sofalar (şiir kitabı)
1938 – İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul
1940 – Psikoloji ve Terbiye Bahisleri
1940 – Tanzimat’ın Fransız Efkar-ı Umumiyesi’nde Uyandırdığı Yankılar
1941 – Karagöz (Türkçe 1941, Fransızca 1951, İngilizce 1955)
1943 – Folklor ve Ulusal Yaşam
1944 – Roman ve Okuyucu
1953 – L’ame Turque a Travers les Nouvelles (Hikâyeler Süresince Türk Ruhu, (A. Benk ile)

Çevirileri :
1935 – “Informasyon ve Hata”, Ernst Mach,«felsefe»
1938 – “Çocukta Dil ve Fikir”, Jean Piaget , «psikoloji»
1939 – “Çocukta Yargı ve Muhakeme, Jean Piaget, «psikoloji»
1939 – “Anormal Çocuklar” Alfred Binet ve Théodore Simon, «psikoloji»
1939 – “Yeni Terbiyenin Prensipleri”, Albert Malche,«pedagoji»
1937 – “Cephe Sohbetleri”, Andre Maurois, «roman»
1943 – “O’Grady’nin Gevezelikleri”, Andre Maurois, «roman»
1938 – “Tepe”, Jean Giono, «roman»
1943 – “Değirmenimden Mektuplar”, Alphonse Daudet «hikâyeler»
1943 – “Philebos”, Eflatun
1943 – “Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler”, Denis Diderot
1942 – “Cyrano de Bergerac“, Edmond Rostand «manzum oyun»
1945 – “Gil Blas de Santillane’ın Maceraları, Alain René Le Sage, I ve II,
1946 – “Gil Blas de Santillane’ın Maceraları, Alain René Le Sage, III ve IV
1946 – “Yeni Mabut”, François de Curel, «piyes»
1949 – İki Başlı Kartal (Jean Cocteau’dan)
1962 – “Tiyatro ve Biz”, Fortunat Strowski, «etüd»
1962 – Un Point Sur La Carte (Sait Faik Abasıyanık‘ın hikâyelerinin Fransızca çevirisi).
1962 – “Ruy Blas”, Victor Hugo, «Roman»
1967 – Madame Bovary (Gustave Flaubert’ten, Nurullah Ataç ile)
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir