Şarkı Nedir? Şarkı Türünün Özellikleri

Şarkı türü Türkler tarafınca Divan edebiyatına kazandırılan, bestelenmek amacıyla yazılan bir şiir türüdür.  Şarkı türünde ilk örnek veren şairimiz Naili’dir sadece şarkı türünün en başarıya ulaşmış örneklerini veren Lale Devri sanatçısı olan Nedim’dir.

Türk edebiyatında mühim bir yer tutan şarkının özellikleri ise şunlardır.

Şarkı Türünün Özellikleri

  1. Divan Edebiyatına Türkler tarafınca kazandırılmıştır.
  2. Bestelenmek amacıyla yazılmıştır.
  3. Nedim’in şarkıları fazlaca meşhurdur.
  4. Dörtlüklerle yazılır.
  5. Şarkı 3-5 dörtlükten oluşur.
  6. Kafiye şeması çoğu zaman aaaa-bbba-ccca-ddda-eeea şeklindedir.
  7. Her dörtlük sonundaki mısra aynen yine eder. Bu mısra nakarat olarak adlandırılır.
  8. Şarkılarda çoğu zaman aşk ve güzellik mevzuları işlenir.
  9. Divan edebiyatının öteki şiir türlerine gore dili daha sadedir.
  10. Halk edebiyatındaki türkü türünün karşılığıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir