Sarmat-İskit İlişkileri

İskitlerin ilişki içinde bulunmuş olduğu kavimlerden birisi de kendileri şeklinde Bozkır kavmi olan Sarmatlar’dır. Sarmatlar İskitlerin doğusunda bulunan sahada yaşamışlardır.

Hedodotos’un bildirdiğine nazaran, İskit ve Sarmatlar’ın yaşam tarzında yakın benzerlik bulunmaktaydı.100 Sarmat kızları ata biniyor, ok atıyor, at üstünde kargı savuruyor, düşmanla savaşarak, üç düşman öldürmedikçe evlenemiyorlardı.

Herodot Amazonların Sarmat hanım savaşçıları bulunduğunu bildirmektedir. Bunu Tiflis’ten sekiz mil uzaktaki Zemo Avchala’da, 1928 senesinde, bir grup ziraat işçisi tarafınca bulunan bir bayan muharibe ilişik mezarın keşfi ispatlamaktadır. Hanım çömelmiş bir vaziyette gömülmüş olup, silahları derhal yanına konulmuştu. Bu mezarın bir Sarmat Amazonu’na ilişik olması kuvvetle muhtemeldir.

İskitya’nın batı sınırları Keltler’in saldırılarına maruz kalırken, doğu tarafı da Volga nehrinin ötesinden gelen Sarmatlar tarafınca tehdit edilmeye başlanmıştır. MÖ. 3. yüzyılın başlarında Sarmatlar, Don nehrinin doğu kıyılarına yaklaşmışlar ve aynı yüzyılın sonlarına doğru da Don nehrinin batı kıyısına geçmeye muvaffak olmuşlardır. Devamlı sıkıştırılan İskitler MÖ. 2. yüzyılın başlarına kadar eski imparatorluklarının yalnızca bir bölümünü, bilhassa orta kısmını ellerinde tutabilmişlerdir.103

MÖ. 2. yüzyılın başlangıcında Keltler’in ve Sarmatlar’ın saldırıları sonucunda iyice kuvvetsiz duruma düşen İskitler, aynı asrın sonuna doğru tekrardan güçlenmiş ve onların hükümdarı Scylurus MÖ. 11 senesinde Neopolis’i kendilerine başkent yapmıştır. Fakat Sarmatlar, Avrasya steplerini geçmek için İskitleri mütemadiyen batıya doğru itmişlerdir. Sarmat muharipleri yeni teçhizatlarıyla hareketlerinde tam bir başarı elde etmişler.

Sarmatlar’ın metal üzengiyi de buluş etmeleri, onların ordularında ağır süvari birliklerinin kurulmasını kolaylaştırmıştır. İskitler bu çağıl kuvvete yenik olmuşlardır. MS. 2. yüzyıla kadar varlıklarını koruyabilen İskitler, bu yüzyılda Cenup Avrupa’ya doğru ilerleyen Gotlar tarafınca tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir