Sav

İslamiyet öncesi Türklerde Söyleyeni belli olmayan özlü laflara sav denir. Bugünkü atasözlerinin ilk örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Savlar İslamiyet öncesi Türklerin yaşam biçimlerini, dünyaya bakış açılarını yansıtması açısından ehemmiyet arz etmektedir.

Ermegüge bulut yük bolur. (tembele bulut yük olur)

Yığaç ucuga yıl teger, körglüg kişige söz kıymet. (ağaç ucuna yel kıymet, güzel kişiye söz kıymet.)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir