Selçuklular Dönemi ve Günümüzdeki Toplumsal Olayların Benzer Yönleri

Din vasıtasıyla ahlaklı ve rahat bir cemiyet oluşturulmaya çalışılırken, tarihin bazı dönemlerinde ortaya çıkan bir kısım yapılanmalar, insanların dinî inançlarını kendi çıkarları ve fena niyetleri için kullanmışlardır.

Bu yapılanmalardan birisi de Büyük Selçukluların en kuvvetli döneminde ortaya çıkan ve Hasan Sabbah tarafınca kurulan Haşhaşîlik adlı yapılanmadır.

1090 senesinde Alamut Kalesi’ni hileyle yakalayan Hasan Sabbah, kalede oluşturduğu suni cennette adamlarını haşhaşa alıştırarak kendisine kayıtsız şartsız itaat eden fedailer yetiştirmeye adım atmıştır.

İnsanları etkileyerek kendi çevresinde toplamaya çalışan bu teşkilat, siyasal çalışmalarında başarısız olduğu vakit terör faaliyetlerini devreye sokarak Selçuklu Devleti’ni zor duruma düşürmüştür. Haşhaşi fedaileri hedeflerine erişebilmek için değişik kılık ve kimliklere bürünüp senelerce sabırla beklemişlerdir.

Devlet adamlarının yakınına sokulabilmek için güvenilir bir şahıs benzer biçimde görünerek hükümdar ve devlet adamlarının korumalığına kadar yükselmişler, üstlerinden buyruk aldıkları vakit da devlet adamlarına suikastlar düzenleyip devleti zor duruma düşürmüşlerdir. Bu vakadan bir süre sonrasında, Anadolu’da yeni Müslüman olan yarı göçebe Türkmen topluluklarını bir zaviye kurarak tesiri altına alan Baba İlyas’ın kurduğu Babailik adlı bir oluşum ortaya çıkmıştır (1240).

Baba İlyas’ın ölümünden sonrasında onun yerini alan Baba İshak, Babailik tarikatını güçlendirerek bu tarikatın Anadolu’da yayılmasını elde etmiştir.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Devlete Olan Güvenin Azalması

Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev Periyodu’nde alınan ağır vergiler ve Moğol baskısı sonucu artan Türkmen göçleriyle oluşan sorunlara ilgisiz kalınması, devlete olan güvenin azalmasına yol açmıştır. Bu durum Türkmen topluluklarının Baba İshak’ı bir kurtarıcı olarak görmesine sebep olmuş, gittikçe güçlenen Baba İshak ve taraftarları, Anadolu’da ilk dinî ve toplumsal nitelikli ayaklanmayı başlatmışlardır. Güçlükle bastırılan Babaî Ayaklanması devleti zayıflatmış, Anadolu’nun toplumsal ve ekonomik yapısına büyük zararlar vermiş, bu ayaklanmanın tesirleri ise senelerce devam etmiştir.

Günümüzde de Haşhaşilerin örgütlenmesine benzeyen ve toplumsal hayatımızı derinden etkileyen yapılanmalar ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de DEAŞ terör örgütüdür. Haşhaşilerin suikastlar yöntemiyle korku ve dehşet vererek yaptıklarını, DEAŞ terör örgütü bugün canlı bombalarla halletmeye iş yapmaktadır. Binlerce masum insanoğlunun yaşamını kaybetmesine sebep olan bu örgütle savaşım devam etmektedir.

15 Temmuz Darbe Girişimi

Günümüzde inanç temeline dayalı en büyük toplumsal olaylardan birisi de 15 Temmuz sürecini ülkemize yaşatan FETÖ’nün yapmış olduğu hain darbe girişimidir. Kendilerini gizleyerek devlet kurumlarına sızan ve senelerce kendilerine verilecek emirleri bekleyen teşkilat üyeleri, uygun dönemin geldiğini düşünerek darbe girişiminde bulunmuş, fakat Türk milletinin cesareti devletin esaretine müsade etmemiştir. Onların bu hain teşebbüsleri, Türk halkının demokrasi sevdası karşısında büyük bir bozguna uğramıştır.

FETÖ/PDY, 2016 yılının 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalamış, Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde bulunmuş ve halkı acımasızca katletmiştir. Türklerin tarih süresince kurduğu kuvvetli devletler, gerek dış mihraklar tarafınca gerekse yurt içindeki bazı hainler tarafınca zayıflatılmaya ve hatta yıkılmaya çalışılmıştır.

Sözde din adamı kisvesiyle dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanan bir kısım insanoğlu, Türk toplumunu yanlış yola sevk ederek devleti âciz ve çaresiz duruma düşürmeye çalışmışlardır. Sadece yeri ulaştığında her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başaran Türk milleti, tarihinden almış olduğu güçle buna fırsat vermemiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir