Semai Nedir? Semainin Özellikleri

Aşık seçimi halk şiiri geleneğinin koşma tarzında ve sekizli hece ölçüsüyle yazılan nazım biçimi “Semai” olarak adlandırılır. Semainin kendine özgü hususi bir ezgisi vardır.

Bu ezgi semaiyi koşmadan ayıran en mühim fark olarak karşımıza çıkar. Bu fark haricinde yapı bakımından koşmaya benzer.

Semainin Özellikleri

1. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılırlar.

2. Bir çok süre 3-5 dörtlük içinde değişirler.

3. Daha oldukça aşk, doğa, sevgi ve ayrılık mevzularında yazılır.

4. Semailerin nazım birimi dörtlüktür.

5. Semailerde şairin mahlasına yer verilir.

6. En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.

7. Semailerin en belirgin özelliği ise hususi bir ezgisinin olmasıdır.

8. Kafiye şeması çoğu zaman abab, cccb, dddb şeklindedir.

9. Dili son aşama yalındır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir