Sempozyum (Sempozyum Nedir? Sempozyumun Özellikleri)

Daha evvel belirlenmiş herhangi bir mevzuda alanlarında uzman kişilerin bir mekanda dinleyici karşısında hazırlıklı olarak konuşma yaptıkları bilimsel toplantılara “Bilimsel toplantı” denir. Bununla beraber “Informasyon şöleni” olarak da adlandırılmaktadır. Sempozyumlar çoğu zaman bilimsel mevzularda yapılmaktadır. Uzman kişiler belirlenmiş olan mevzunun çeşitli yanlarını ele alarak hazırlık yaparak konuşmasını yapar ve böylelikle mevzunun tüm yönleriyle ele alınması sağlanmış olur. 

Çoğu zaman bir günlük olarak planlanmakta ve uygulanmaktayken kimi zaman yedi gün kadar devam eden sempozyumlar da düzenlenmektedir. Bu tür tartışmalarda ilk günler konuşmalar yapılırken son günler ise daha değişik etkinliklere ayrılmaktadır.

Sempozyumlar daha evvel planlandığı ve duyuru edilmiş olduğu şeklinde aynı saatte bir açılış konuşmasıyla başlatılır ve devamında konuşmacılar sırasıyla konuşmasını yapar. Her katılımcı averaj olarak 20 dakikalık bir konuşma yapar. Konuşmasından sonrasında seyirciler tarafınca konuşmacılara sorular yöneltilebilir. Seçilen mevzunun kapsamına ve katılımcı sayısına bakılırsa öğleden ilkin ve öğleden sonrasında iki oturum şeklinde gerçekleştirilebilir.

Öteki münakaşa türlerinde olduğu şeklinde sempozyumda da bir başkan bulunmaktadır. Başkan tüm oturumları ve konuşmaları yöneten kişidir. Başkan katılımcıları konuşmasını yapmak suretiyle kürsüye çağrı eder ve konuşmacıların belirlenen planda ve sürede sunumlarını yapmalarını sağlar. Süresini aşan katılımcılara konuşmasını bitirmesi yönünde uyarılarını yapar.

Bilimsel toplantı daha ciddi ve bilimsel özellikte olmasından dolayı öteki münakaşa türlerinden ayrılan mühim özelliklere haizdir. Büyük bir organizasyon kapsamında meydana getirilen data şölenlerinde meydana getirilen konuşmalar hemen sonra metin haline getirilir ve kitap olarak basılabilir. 

Bilimsel toplantı Özellikleri

 • Bilimsel mevzularda meydana getirilen konuşmalardır.
 • Bilimsel toplantı mevzuları “Kültür, edebiyat, tarih, hukuk, politika, eğitim, spor vb.” alanlardan seçilebilmektedir.
 • Öteki münakaşa türlerinden değişik olarak ciddi bir üslubu vardır.
 • Amaç belli bir mevzuda seyircileri aydınlatmaktadır.
 • Katılımcı sayısı seçilen mevzuya ve organizasyona bakılırsa belirlenmektedir.
 • Katılımcılar alanlarında uzman kişilerden seçilmektedir.
 • Tartışmayı yöneten ve katılımcıları sahneye çağrı eden bir başkan bulunur.
 • Çoğu zaman bigün sürer sadece seçilen mevzunun kapsamına bakılırsa bir haftaya kadar uzayabilmektedir.
 • Konuşma süreleri oldukca uzun olmamakla beraber 5-20 dakika içinde değişmektedir.
 • Bununla beraber data şöleni olarak da adlandırılmaktadır.
 • Bilimsel toplantı konuşmaları hemen sonra kitap halinde basılabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir