Serveti Fünun Dönemi’nde Anı (Örnekleri, Özellikleri)

Anı, bir kişinin başından geçen vakaları ya da şahit olduğu durumları aradan bir süre geçtikten sonrasında anlattığı yazı türüdür. Bilhassa toplumda çeşitli alanlarda ün yapmış adlar; anıları üstünden tecrübelerini, unutulmayan bazı olayların bilinmeyenlerini anlatmak ve bazı cemiyet değerlerini anlatmak amacıyla anılarını kaleme alır.

Serveti Fünun Süreci’nde Anı (Hatıra)

Türk Edebiyatı’nda en eski anı örneği olarak Babürşah’ın yazmış olduğu Babürname kabul görmektedir. Gene Osmanlı döneminde tezkire, menkıbe, vakanüvis, sefaretname şeklinde türler de hatıra örnekleri olarak teşkil eder. Sadece bu örnekler yazınsal olarak kıymet taşımaktan uzaktır. Batılı ve yazınsal tarzda ilk anı örneklerinin verilmesi ise Servet-i Fünun Süreci‘nde mümkün olabilmiştir.

Servet-i Fünun sanatçısı olan Halit Ziya Uşaklıgil, edebiyatımızdaki ilk Batılı anı örneğini Kırk Yıl adlı eseriyle vermiştir. Bu zamanda verilmiş olan anı örneklerinde sanatçılar dahil oldukları yazınsal topluluklardaki dostlarını anlatmışlardır.

Serveti Fünun Süreci’nde Anı Örnekleri:

  • Halit Ziya Uşaklıgil’in → Kırk Yıl, Saray ve Ötesi
  • Mehmet Rauf’un → Edebî Hatıralar
  • Hüseyin Cahit Yalçın’ın → Siyasal Anılar, Edebiyat Anıları
  • Ahmet İhsan Tokgöz → Matbuat Hatıralarım

10.Derslik Mevzuları I Anı (Hatıra)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir