Şiir Türleri Nelerdir? Konularına Göre Şiir Türleri – Şiir Çeşitleri

Edebiyat sanatı içinde birbirinden değişik onlarca yazınsal tür olmasına karşın duyguların, heyecanların ve kimi zaman de düşüncelerin insanları etkileyebilecek bir halde aktarılmasında şiir hep ön planda olmayı başarmıştır. Bundan dolayı şiir yalnız kulağa hitap etmez, hem de insanların kalbine ve zihnine de hitap eder. Oldukca eski bir geçmişi olan şiirler günümüze gelene kadar birçok değişik mevzuda oluşturulmuşlardır. Bundan dolayı şiirleri ele aldıkları mevzulara gore şiirleri beş ayrı başlıkta incelememiz mümkün olmaktadır.

Amaçlar ve mevzular değişik olduğundan “Şiir çeşitleri” ortaya çıkmıştır. Her şiir türü ayrı bir mevzuyu ele alır ve insanların değişik duygularına hitap ederek insanları kimi zaman hüzünlendirir, kimi zaman coşturur ve kimi zaman de düşünmesini sağlayabilir.

Mevzularına Bakılırsa Şiir Türleri

  • Lirik Şiir
  • Epik Şiir
  • Didaktik Şiir
  • Pastoral Şiir
  • Satirik Şiir

LİRİK ŞİİR

“Lyrikos” sözcüğünden türemiş ve insanların aşk, ölüm, ayrılık şeklinde hislerine hitap ederek onları kendi duygu yaşamına çekmeyi amaçlayan şiirlerdir. Kim bilir geçmişten günümüze en fazlaca kullanılan şiir türüdür.

Detaylı informasyon için: Ek olarak Bkz -> LİRİK ŞİİR

EPİK ŞİİR

Harp ve kahramanlık şeklinde mevzuları ele alarak insanları coşturmayı amaçlayan şiirlerdir. Kahramanlıklar muhteşem özellikler barındırılarak dile getirilir. Destanlar da epik şiirler içinde değerlendirilir.

Detaylı informasyon için: Ek olarak Bkz -> EPİK ŞİİR

DİDAKTİK ŞİİR

Bir mevzuda informasyon vermek, düşünceyi öğretmek ya da etik anlamda ders vermek istenen şiirlere genel olarak verilen isimdir. Bu tür şiirlerde duygusallıktan ziyade fikir, etik ya da dini bir mevzu ön planda olur. Şiirin temelini oluşturan duygular ise ikinci plana itilmiştir.

Detaylı informasyon için: Ek olarak Bkz -> DİDAKTİK ŞİİR

SATİRİK ŞİİR

Bir toplumun ya da kişinin beğenilmeyen ve eleştirilen yönlerinin şiire mevzu olmasına denir. Bu şiirlerde bilhassa makamını kendi çıkarları için kullanan ve halkı düşünmeyen yöneticiler yerilmiştir. Halk edebiyatında taşlama, Divan edebiyatında da hicviye bu şiir türüne örnek olarak gösterilebilir.

Detaylı informasyon için: Ek olarak Bkz -> SATİRİK ŞİİR

PASTORAL ŞİİR

Bir tabiat güzelliğini, kır ve çoban yaşamını özetleyen şiirlere denir. Bu şiirlerde amaç tabiat güzelliklerini ve kır yaşamını insanlara sevdirmektir.

Detaylı informasyon için: Ek olarak Bkz -> PASTORAL ŞİİR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir