Sinema Endüstrisinin ve Uluslararası Spor Organizasyonlarının Küresel Ekonomiye Etkisi

Küreselleşen dünyada sanat ve spora dair tüm alanlar ve organizasyonlar, dünya ekonomisini gerek direkt gerekse toplumda meydana getirmiş olduğu tüketim kültürü ile dolaylı olarak etkilemektedir. Tv kanallarının sayısının çoğalmasıyla tv programı üretimi de artmıştır.

Bu durum internasyonal program alışverişindeki artışı da bununla beraber getirmiştir. Hollywood stüdyoları ABD’nın yanında öteki ülkelerdeki tv istasyonları için de programlar üreterek sektör üstünde hâkimiyet kurmuştur. Beyazperde endüstrisi de bir taraftan televizyonla kurduğu ortaklığı geliştirirken bir taraftan da videodan yararlanarak kendine yeni bir gelir deposu elde etmiştir.

1980’lerin başlangıcında artmaya süregelen film ihracatı 1990’larla beraber hız kazanmıştır. Beyazperde sektörü Şimal ABD, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika), Asya Pasifik ve Latin ABD olarak dört bölgeye ayrılmıştır. Ortalama 90 milyar dolarlık sektörün neredeyse yarısı Şimal ABD bölgesinde bulunmaktadır. Film ve video endüstrisi kontakt teknolojilerinde, eğlence ve hizmetlerde, dizi sektöründe yaşanmış olan gelişmelerle mühim ilerlemeler göstermiştir.

Hollywood filmleri; insanların hayata bakış açılarında, anane ve göreneklerinde, davranış ve ilişki biçimlerinde etkili olduğu şeklinde bireylerin tüketim alışkanlıklarını da körüklemektedir. Bu filmler, insanların tüketime olan taleplerinin artmasında, yeni tüketim alışkanlıkları ve davranış kalıpları geliştirmesinde etkili olmuştur. Beyazperde, gelişmiş ülkelerde bir sanat dalı olmasının yanı sıra ticari bir sektör olarak yüksek kâr getiren bir iş kolu hâline gelmiştir.

Büyük spor organizasyonlarından; katılan seyirciler ve televizyonlar vasıtasıyla erişilen izleyici sayısının fazlalığı, büyük oranda kamu yatırımı gerektirmesi ve gezgin sayısındaki artışla ekonomiye katkı yapması beklenir. Birçok ülke bu beklentilerle olimpiyatlara ev sahipliği yapmak ister. Sadece büyük spor organizasyonlarından beklenen pozitif yönde ekonomik sonuçlar daima ortaya çıkmaz. Bu sebeple olimpiyat oyunları şeklinde büyük spor etkinlikleri yüksek bir altyapı ve tesis maliyeti gerektiren organizasyonlardır.

Olimpiyat oyunları ve FIFA Dünya Kupası şeklinde internasyonal organizasyonlar, gezinsel hareketlilk sağlama ve medyanın ilgisini ev sahibi ülkeye çekme bakımından mühim bir potansiyele haizdir. 2004 Atina Olimpiyatları’nı televizyondan izleyen izleyici sayısının ortalama 3,9 milyar olduğu tahmini, bu potansiyelin büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir