Sınıf Eş Anlamlısı Nedir? (Sınıfın Eş Anlamlısı)

Anlamları aynı olmasına karşın yazılışları değişik olan sözcüklere anlamdaş kısaca eş anlamlı sözcükler denilmektedir. Türkçemizi iyi konuşabilmemiz ve öğrencilerin kendilerini iyi ifade edebilmeleri için son aşama mühim olan eş anlamlı kelimeler içinde öğrencilerin en fazlaca aramış olduğu “Sınıfın eş anlamlısı nedir?” sorusunun yanıtını ve örneklerini şu şekilde verebiliriz:

Derslik” kelimesinin eş anlamlısı “Sınıf” sözcüğüdür.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde bu kelimenin manası “Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde ders işledikleri yer” şeklinde ifade edilmiştir. “Sınıf” sözcüğünün yanında alternatif olarak bu kelimenin eş anlamlıları TDK’ye nazaran şunlardır: Oluşturulmuş kümeler, grup, bölüm, dershane.

Yukarıda da belirttiğimiz benzer biçimde eş anlamlı sözcüklerin yazılışları değişik olsa da anlamları aynı olduğundan bu sözcükler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu durum cümle içinde herhangi bir ifade bozukluğu benzer biçimde bir duruma yol açmamaktadır. Bu durumu aşağıdaki örnekler üstünden detaylıca inceleyebilirsiniz.

Derslik Eş Anlamlısı Örnekleri

Yukarıdaki sınıftan derslerde fazlaca gürültü geliyordu.
Yukarıdaki derslikten derslerde fazlaca gürültü geliyordu.

Mevcut derslik sayımız bu kadar öğrenciyi almaya kafi değildi.
Mevcut sınıf sayımız bu kadar öğrenciyi almaya kafi değildi.

Sınıfımızı daima temiz tutmaya itina gösteriyoruz.
Dersliğimizi daima temiz tutmaya itina gösteriyoruz.

Yukarıda da belirtiğimiz benzer biçimde bu kelimenin anlamı “Öğrencilerin, bir öğretmen eşliğinde çeşitli araç-gereçlerden yararlanarak ders işledikleri yer” ifade edilmiştir. “Derslik” sözcüğü Arapçadan dilimiz geçirme edilmiştir. Bu sözcüğün eş anlamlısı olan “Sınıf” kelimesinin kökeni de Arapçaya dayanmaktadır. Bu durumda Arapçadan aynı manaya gelen sadece yazılışları değişik olan iki sözcüğün dilimize geçirme edilmesiyle eş anlamlılık oluşmuştur.

Eş anlam hakkında daha çok bilgiye ve lügatımızda en sık kullandığımız eş anlamlı kelimelerin tam sıralaması için “Eş Anlamlı Kelimeler” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir