Sistem Olarak Eğitim – Eğitim Sisteminin Girdileri

Karşılıklı etkiletişim halinde bulunan ögeler, belli bir amacı gerçekleştirmeye dönük olup, anlamlı bir tüm oluşturacak şekilde bir araya gelirlerse buna “sistem” adı verilir. Sistem devamlı olarak işleyen bir yapıya haiz olmak zorundadır. 

Eğitim sürecinde belirlenen ve ulaşılmak istenen amaçların, istenen düzeyde gerçekleşebilmesi, bilimsel ve uygulanabilir özelliğe haiz olması için sistem yaklaşımı temel alınıp lüzumlu çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu emekler sonucu, eğitim uygulamalarındaki nitelikler artmakta ve yenileşme kolaylaşmaktadır.

Türkiye’de bulunan literatürde 3 tür sistemden bahsedilir.

Sadece bunlardan ilkin eğitim sistemlerinin dayandığı dört ögeyi paylaşmam gerekiyor.

Bunlar; girdi, işlem (süreç), çıktı (ortaya koyulan ürün), ve dönüt (geri bildirim)

Girdi, sistemin hedefini gerçekleştirmek suretiyle dışarıdan yollanan araç-gereç ve mesajdır.

İşlem, sistemin dışarıdan yollanan girdiyi işlediği süreçtir. Burada dışarıdan yollanan girdi, işlevsel hale dönüştürülmeye çalışılır.

Çıktı, girdilerin işlendikten sonrasında hedefler doğrultusunda biçimlendirilip oluşturulması işleminin tamamlanması ve ortaya yeni çıkan ürünler çıkması vakasıdır. Sadece çıktıların hepsi pozitif olacak şeklinde bir kural bulunmamaktadır ve eğitimin hatalı ürünleri de olabilir.

Dönüt, ise kontakt ögelerinden de hatırlayacağımız suretiyle belirlenen hedeflerin gerçekleşme düzeyine bakılarak o eğitim sistemi için data veren bir geri bildirimdir.

Artık sistemlere geçebiliriz diye düşünüyorum. Eğitim sisteminin girdileri şu şekildedir:

  • Açık Sistem

Bu sistemde, girdi, işlem, çıktı ve dönüt öğelerin hepsi bulunur ve tüm bu öğeler arasındaki kontakt tam olarak tamamlanmak zorundadır.

  • Yarı Açık Sistem

Bu sistemde ise girdi, işlem ve çıktı bulunurken karşı taraftan alınacak hiçbir dönüt bulunmamalıdır. Eğer dönüt bulunursa bu açık sistem olur.

  • Kapalı Sistem

Her ne kadar yeteri kadar girdi ve çıktı olduğu düşünülse de aslına bakarsak yeteri kadar olmayan ve gene dönüt öğesi bulunmayan sistemdir. Bu sistemi Yarı Açık Sistem’den ayıran özellik ise girdi ve çıktığının sistemi tam olarak sağlayacak özellikte olmamasıdır ki bu yüzden kapalı sistem adını almıştır.

Uygar eğitim sistemi dediğimiz sistem, açık sistem hususi durumunu taşır ve dinamik yapıya haizdir. Eğer bir ülkenin eğitim sisteminde açık sistem haricinde değişik bir sistem uygulaması var ise o ülke hemen hemen modern uygarlık düzeyine ulaşmamış anlamına gelir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir