Sivas Subaşısı Hüsamettin Karaca’nın Sadettin Köpek’i Öldürmesi

Selçuk Devleti’nin başlangıcında II. Gıyaseddin Keyhüsrev varken Sivas Subaşı olarak vazife meydana getiren komutan Hüsamettin Karaca’dır.

II. Gıyasettin Keyhüsrev babası Alaaddin Keykubat’ın hükümdarlığı zamanında hemen hemen şehzade iken Hüsamettin Karaca ile oldukca iyi bir muhabbete sahipti. Keyhüsrev, Hüsamettin Karaca’ya ziyadesi ile güvenirdi.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Hüsamettin Karaca’nın Sadettin Köpek’i Öldürmesi Vakası

Gıyasettin Keyhüsrev, tahta geçtikten sonrasında kendisi üstünde üstünlük kurmaya çalışan  Sadettin Köpek karşısında ne yapacağını düşünmeye başladı. Hatta bir ara panikledi bile. Ne yapacağını, iyi mi hareket edeceğini bilmiyordu. Hiç kimseye güvenemiyordu. Sadettin Köpek’i karşısına alıp, ona da bir şey söyleyemezdi. Bu ihanet sanki tanrısal bir cezaymış benzer biçimde geldi.

Sadeddin Köpek

Sultan eğlenmeyi bırakmış, kara kara düşünmeye başlamıştı. Böylece vakaya ciddiyetle eğilmek fırsatı buldu. Sadettin Köpek’i kendi ortadan kaldıramazdı. Buna hayata geçirmeye gücü ve cesareti yoktu. Fakat işin içine yaşamsal çekince ve korku girince durum değişmiş olur benzer biçimde oldu. Son aşama sinirlenmesine karşın, kendini tutmasını bildi.

II. Gıyasettin Keyhüsrev, sonunda kararını verdi. İşi Beyşehir gölü kıyısındaki Kubadabat sarayında halledecekti 1238 yılı Sonbaharında başta Sadettin Köpek olmak suretiyle maiyetini alarak oraya vardı.

Özgü adamlarından, şu demek oluyor ki gulamlarından birine mevzuyu açtı. Ondan gizlice Sivas’a gidip şehrin sübaşısı Hüsamettin Karaca’ya durumu anlatmasını ve onun derhal saraya gelmesini istedi. Gulam vazifesini başarıyla yapmış oldu. Hüsamettin Karaca kısa sürede ve gizlice Kubadabat’a geldi. Sadettin Köpek Sivas sübaşısı Hüsamettin Karaca’dan çekinir ve korkardı.

Selçuklu devlet adamları ve komutanları içinde içinde tek çekindiği ve korkmuş olduğu adam oydu. Buna karşın Hüsamettin Karaca, ansızın gelmesi sebebiyle onu şüphelendirmemek için büyük gayretin sarfetti. Geldiğini gizlice sultana haber verip, ilkin Sadettin Köpek’in konağına vardı.

Sadettin Köpek, “Cihan padişahını mı görmeye geldin?” diyince o, “Sizin izninizi almadan ben iyi mi sultanın huzuruna çıkabilirim ve kendimi onun yakını sayabilirim. Kendim için sığınacak ve yardım istenecek makam olarak sizin makamınızı görüyorum” dedi. Bu sözler Sadettin Köpek’in endişesini yok etti. Sultan ile görüşmesini sağlayacağını söylemiş oldu.

Hüsamettin Karaca, onun daha oldukca itimatını daha oldukca pekiştirmek için elinden geleni yapmış oldu. Birkaç gün misafiri olduğu benzer biçimde yemeğine ve eğlencesine de katıldı. O arada Sadettin Köpek’in itimatı tam oldu ki, onu saraya götürüp sultanın huzuruna çıkardı. Bir ara yalnız kaldıklarında II. Gıyasettin Keyhüsrev, Hüsamettin Karaca’ya Sadettin Köpek’i halletme planını sordu. O da deklare etti.

Hüsamettin Karaca’nın Sadettin Köpek’i Öldürme Planı

Bu plana gore sarayda birkaç gün ziyafet ve eğlence düzenlendi, onu uygun bir duruma getirecek, gaflet anını kollandı. Son ziyafet ve eğlenceden Sadettin Köpek, def-i hacet için sultandan izin alıp dışarı çıktı. Hüsamettin Karaca, sofada, şu demek oluyor ki kapı yanında elinde sopayla yer almıştı. Sadettin Köpek, kapıdan çıkarken onun kafasına vurdu. Fakat sopa yüzünü sıyırıp omuzuna isabet etti. Darbenin etkisiyle afalladığı benzer biçimde, yüzü de kan için kalan Sadettin Köpek, birden toparlanıp sofada kaçmaya başladı. Kılıcını çeken Buyruk-i Evren Togan, onun peşine düştü.

Sadettin Köpek, can havliyle kendini şaraphaneye attı. Burada o kılıç, gürz ve bıçak darbeleriyle öldürüldü. Böylece devlet bir beladan kurtulmuş oldu. Sultan onun cesedini bir demir kafes içine koydurup yüksekçe bir yere astırdı.

Böylece Sadettin Köpek benzer biçimde bir devlet düşmanı Hüsamettin Karaca benzer biçimde vatanperver bir komutanın elinden ecelini buldu. Hüsamettin Karaca görevini layıkı ile yapmış, II. Gıyasettin Keyhüsrev’in kendisine olan itimatını boşa çıkarmamıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir