Soğuk Savaş Döneminde Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar

Soğuk Cenk Periyodu’nin en belirgin toplumsal gelişmesi olarak nitelendirilebilecek etmenlerden biri, dünyanın her yerinde görülen süratli nüfus artışıydı. Yaşanmış olan bilimsel ve teknik ilerlemeler nüfus artışının hızlanmasında etkili oldu. Hastalıkların önlenmesi, sıhhat hizmetinin gelişmesi yaşamın averaj süresini olabildiğince artırdı.

Soğuk Cenk Periyodu’nde ekonomide, ulaşımda, haberleşmede ve teknolojideki süratli gelişmelerle informasyon ve enformasyon çağına girildi. Iktisat ve ticarette globalleşme devri başladı ve Batı şehirlerinde nüfus artışları yaşandı. Kent merkezleri yoksul kesimlerin (işçiler, göçmenler) kalmış olduğu mahallelerle çevrildi. Irkçı yaklaşımlar ve toplumsal ayrımcılığın sonucu olarak bu mahallelerde güvensizlik ortamı başat oldu. Kent merkezlerini güvenli bulmayan varlıklı kesimler müstakil evlerin bulunmuş olduğu banliyölere (yörekent) yöneldiler. Onları yapınak ve yönetim merkezleri takip etti. Bu bölgelerin aşırı derecede büyümesi bazı şehirlerde [Boston (Bastın), New York, Philadelphia (Filedelfiya), Washington] metropol olarak tanımlanacak oluşumlara yol açtı.

II. Dünya Savaşı sonrası otomobil, toplumun banliyölere yerleşmesini kolaylaştırarak banliyölerin gelişmesinde mühim rol oynadı. Şehirlerin fiziki yapısını değiştiren otomobiller toplumda yeni bir kültürün doğmasını sağlamış oldu. Ülkeler bütçelerinden mühim paylar ayırarak otoban yapım faaliyetlerine yöneldiler. Evlerde garajların yapılması ve tecim merkezlerine otoparkların eklenmesi otomobilin etkilerini yansıtan örneklerdi.

II. Dünya Savaşı sonrası, savaştan kaçma ya da yaşam standartlarını artırma isteği şeklinde sebeplerle üçüncü dünya ülkelerinden Batı şehirlerine göçler yaşandı. İktisadi ve toplumsal şartlar göçmen işçilerin bir arada bulundukları, kısmen kapalı ve getto olarak adlandırılan mahallelerde yaşamalarına niçin oldu. Bunun yanında bu büyük yerleşim alanlarında belediye sınırlarının kâğıt üstünde kalması, metropol içindeki koordinasyon bozukluğunun verimi düşürmesi, hizmetlerin yetersizliği varoşların oluşum sürecini başlattı.

Kentleşme ile geleneksel insan ilişkileri tamamen farklılaştı. Çekirdek aile yapılarında parçalanma, doğum oranlarında düşüş, dinî değerlerde gevşeme görüldü. Kalabalık ve gürültülü ortamlar sertlik ve kabahat kavramlarının yaygınlaşmasına sebep oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir